Arbetsmiljö

Din telefon och din skrivbordsstol. Det datorsystem du arbetar i. Din relation med din chef och dina kollegor. Din arbetsbelastning. Din kompetensutveckling. Din säkerhet på arbetsplatsen och ute på uppdrag. Kort sagt: allt som påverkar dig i ditt arbete. Detta är din arbetsmiljö. 

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Detta bestäms av arbetsmiljölagen. Vårt arbete ska anpassas till oss som individer, efter våra olika förutsättningar. Arbetet ska vara säkert, erbjuda variation, samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling och självbestämmande. Alla på en arbetsplats ska samverka för en god arbetsmiljö, men ansvaret ligger hos arbetsgivaren, som måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Journalistförbundet arbetar på olika sätt med att förbättra journalisters arbetsmiljö. Vi har skyddsombud på arbetsplatserna som samverkar med arbetsgivarna och hjälper medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Vi har även centralt placerade regionala skyddsombud som kan besöka arbetsplatser och ge råd i arbetsmiljöfrågor.

Vi bevakar och försöker påverka arbetsmiljölagstiftningen. Vi utbildar våra förtroendevalda i arbetsmiljö och i skyddsombudens rättigheter. Vi bistår våra medlemmar med hjälp när de drabbats av arbetsskada.

Här kan du läsa mer om några av Journalistförbundets viktigaste arbetsmiljöfrågor. Allmän information om arbetsmiljölagen hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida. Läs också mer på Prevents hemsida.

Inom kollektivavtalsområdet för Dagspress gäller ett partsgemensamt arbetsmiljöavtal med allmänna råd om det lokala arbetsmiljöarbetet:
Arbetsmiljöavtal för Tidningsutgivarnas medlemsföretag (pdf)

Taggar: arbetsmiljö