Tidskrift

Här hittar du avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom Tidskrift.

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 20 juni 2017 ett nytt avtal som gäller för perioden från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

För frågor om avtalet kontakta: Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, jl@sjf.se