Public Service

Här hittar du avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom Public Service.

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 27 maj ett nytt avtal som gäller för perioden från och med 1 april 2016 till och med 31 mars 2017. Till höger hittar du det protokoll från förhandlingarna som tar upp alla de förändringar som gjorts i avtalet. Här hittar du också det föregående avtalet, Journalistavtalet, (för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016), där det finns skrivningar som inte tas upp i protokollet för det nya avtalet.

För frågor om avtalen kontakta: Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, jl@sjf.se