Public service

Här hittar du avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom Public service.

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 20 juni 2017 ett nytt avtal som gäller för perioden från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Till höger hittar du det protokoll och bilaga med alla de förändringar som gjorts i avtalet. Här hittar du också det föregående avtalet, Journalistavtalet (för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016), där det finns skrivningar som inte tas upp i protokollet för det nya avtalet. Ändringar som genomfördes 2016 finns i separat protokoll.

För frågor om avtalen kontakta: Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, jl@sjf.se