Dagspress

Här hittar du avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom Dagspress.

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 30 juni 2017 ett nytt avtal som gäller för perioden från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Till höger hittar du det protokoll och bilaga med alla de förändringar som gjorts i avtalet. Här hittar du också det föregående avtalet, Journalistavtalet (för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016), där det finns skrivningar som inte tas upp i protokollet för det nya avtalet. Ändringar som genomfördes 2016 finns i separat protokoll.

Inom kollektivavtalsområdet för Dagspress gäller ett partsgemensamt arbetsmiljöavtal med allmänna råd om det lokala arbetsmiljöarbetet:
Arbetsmiljöavtal för Tidningsutgivarnas medlemsföretag (pdf)

För frågor om avtalen kontakta: Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, jl@sjf.se