Lön och villkor

Här har vi samlat viktig info om avtal och lagar som rör dig och ditt arbete, arbetsrättslagarna.

De svenska lagar som har störst direktverkan på människornas liv och verklighet, vardag som helg, är arbetsrättslagarna. Där regleras våra möjligheter till en dräglig tillvaro på arbetsplatsen, där hittar vi utrymmet för det mått av inflytande vi har i yrkeslivet och där ställs också villkor för den del av livet som vi kallar fritid.

Semester, mängden ledig tid, möjligheterna att försörja oss under och efter arbetslivet, trygghet och otrygghet i anställningen: allt har sin grund i arbetsrätten.

De flesta av oss tillbringar en stor del av vårt vuxna liv i yrkeslivet och på arbetsplatsen. Om den delen av tillvaron är undandragen demokratiskt inflytande, kan vi knappast tala om ett demokratiskt samhälle.

Kunniga och engagerade fackliga representanter kan göra mycket för sina arbetskamraters bästa, men vågskålen kan bara fås i balans om medlemmarna/medarbetarna på en arbetsplats står eniga bakom lag, avtal och sina förtroendevalda.

 

Taggar: jobb, villkor, lön