De svåra uppsägningarna

När kan arbetsgivaren säga upp en anställd av personliga skäl? Och vad finns det egentligen för "personliga skäl"? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet och kan man egentligen alls säga upp någon på grund av sjukdom? Dessa frågor och fler besvaras i kursen "De svåra uppsägningarna - sjukdomsfallen".

Misskötsamhet eller sjukdom? 

På kursen går vi igenom juridiken kring uppsägningar av personliga skäl. På vilka grunder arbetsgivaren kan arbetsgivaren säga upp någon av personliga skäl och vad krävs av arbetsgivaren innan en sådan uppsägning kan ske? Vad är klubbens roll i dessa situationer och finns det tillfällen när skyddsombuden kan träda in? Kursens huvudfokus ligger på arbetsgivarens rehabiliteringsansav och de fall där arbetsgivaren vill säga upp någon på grund av sjukdom. Vi går igenom rättspraxis och har gruppdiskussioner. Kursen riktar sig både till förtroendevalda i klubb- och sektionsstyrelser och till skyddsombud och kursen belyser även vikten av att skyddsombud och klubbföreträdare samarbetar.

 

I kursen ingår följande moment:

  • När får arbetsgivaren säga upp? Vad innebär saklig grund för uppsägning och laga skäl för avsked?
  • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Hur kan en bra rehabilitering se ut?
  • Rättspraxis kring uppsägning på grund av sjukdom.
  • Vad är klubbens roll och vad är skyddsombudets roll när arbetsgivaren är på väg att säga upp på grund av sjukdom?
  • Vad händer med a-kassan om man sägs upp på grund av sjukdom?
  • Gruppdiskussioner

Ledighet för kursen

Kursen för anställda riktar sig till fackligt förtroendevalda. Förtroendemannalagen gäller, vilket innebär att du har rätt att gå kursen på betald arbetstid. Vi rekommenderar att du meddelar arbetsgivaren att du har sökt kursen samtidigt som du får bekräftelse att vi tagit emot ansökan.

Skulle kursen ligga på er schemalediga dag, försök redan vid anmälningstillfället få arbetsgivaren att ändra ert schema, då ni tyvärr inte har laglig rätt att få en annan ledig dag om kursen ligger på er lediga dag.

Resor, kost och logi i samband med kursen bekostas av Journalistförbundet. Du får information om hur du gör för att boka eventuell resa i samband med att du får bekräftelse om att du kommit med på kursen, senast fyra veckor före kursstart. 

Har du frågor om kursen?

Kontakta: kurser@sjf.se

Datum Torsdag, 24 okt 2019 10:00 – 17:00 (7 timmar)
Plats Dalarnas Hus Stockholm
Sista ansökningsdag passerad: Det kan ändå finnas platser kvar. Hör av dig till kurser@sjf.se med förfrågan om du vill gå kursen.
Logga in för att anmäla dig

Denna kurs är tyvärr endast tillgänglig för förtroendevalda.