Kurs för förtroendevalda frilansar

Stärk dig i din roll som facklig frilans! Årets fackliga kurs för frilansar är ett internat med övernattning och mycket tid för idéutbyte och inspiration. 

 

Frilansfacklig kurs på Bergendal

På kursen för förtroendevalda frilansar läggs stort fokus på hur man får till det som frilansfackllig. Hur arbetar vi bäst i frilansklubbarna för att förbättra våra medlemmars villkor? Hur organiserar man bäst arbetet när man inte har en självklar mötespunkt med sina fackliga kolleger? Vi går även igenom grundläggande fackliga regelverk och verktyg såsom frilansavtalet, arvodesguiden, frilanskalkylatorn och rekommendationen. Kursen lägger stort fokus på idéutbyte och gruppdiskussioner. 

Tidigare år har den frilansfackliga kursen framför allt vänt sig till nyvalda styrelseledamöter, men numera passar den även dig som varit fackligt aktiv under en längre tid.

Efter de två dagarna är tanken att du som deltagare ska ha full koll på allt från hur förbundet funkar och vem som gör vad till hur kansli och klubbar tillsammans kan arbeta på bästa sätt för att tackla de utmaningar som finns inom till exempel upphovsrätts- och arvodesfrågan.

Välkommen till två dagar då vi djupdyker in i det frilansfackliga arbetet. Tanken är inte att den här kursen bara ska handla om information från oss till er, utan vi vill också genomföra gemensamma övningar, lära av varandra och kanske också komma igång med ett konkret samarbetsprojekt.

Vår förhoppning är att ni ska lämna den här kursen fulla med idéer om vad ni kan göra i just er klubb och hur vi tillsammans ska ta oss an de stora utmaningar vi står inför när det gäller frilansarnas villkor. 

Kursinnehållet är ännu inte skrivet i sten utan det finns också utrymme för kurspass om speciella ämnesområden som deltagarna själva upplever som extra viktiga. Kom därför gärna med önskemål om innehållet redan nu! Mejla dina tankar och idéer till frilansjouren@sjf.se.

Kost och logi

Transport till Bergendal sker från centrala Stockholm.

Kursen startar med lunch på Bergendal den 13 november.

I kursen ingår övernattning med helpension på Bergendal.

Kostnad för kursen

Journalistförbundet ersätter dig för förlorad arbetsinkomst i samband med kursen. Du får ersättning för de timmar som du är på kursen och även för restiden till och från kursen och ersättningen baseras på den inkomstuppgift du har angivit hos förbundet. Är du osäker på vilka uppgifter vi har om dig? Logga in på min sida så kan du både se vilka uppgifter vi har och själv ändra om det inte stämmer. Journalistförbundet betalar även resa och eventuell logi. Mer info om hur du bokar resa och annat praktiskt får du cirka en månad före kursstart.

 

Kontakt

För frågor om kursen, mejla: kurser@sjf.se

 

Datum Onsdag, 13 nov 2019 12:00 – Torsdag, 14 nov 2019 17:00 (2 dagar)
Plats Bergendal Stockholm
Sista ansökningsdag passerad: Det kan ändå finnas platser kvar. Hör av dig till kurser@sjf.se med förfrågan om du vill gå kursen.
Logga in för att anmäla dig

Denna kurs är tyvärr endast tillgänglig för förtroendevalda.