Presskortsmottagning

Om du vill beställa eller hämta ut ditt presskort kan du göra det på Journalistförbundets kansli på Kungsgatan 28 A i Stockholm, eller hos någon av de presskortshandläggare som finns i andra delar av landet. Om du har frågor om att beställa eller hämta ett presskort på Journalistförbundets kansli kan du mejla till presskort@sjf.se.

Öppettider för presskortshandläggning

Tisdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.00, på Journalistförbundets kansli, Kungsgatan 28 A i Stockholm. 

Om du vill besöka någon av presskortshandläggarna på annan ort, ber vi dig kontakta honom/henne via mejl för att komma överens om tid för möte. Vi uppdaterar för närvarande listan över handläggare. Läs här om du vill veta var du kan hitta närmaste presskortshandläggare. 

Att tänka på

Glöm inte foto (se anvisningar) och giltig legitimation när du kommer för att beställa ditt presskort. Är du avflyttad/utlandsboende eller om du har skyddad identitet, ta med personbevis från Skatteverket i samband med presskortsansökan. 

Du måste både ansöka om och hämta ut ditt presskort där du ansökt om kortet. Presskortet är en id-handling och det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att skicka det per post. Fullmakt gäller ej.

Senast ändrad 12 januari 2023