Politik och yrkesfrågor

Publicerad 20 maj 2018

Johan Lif
förhandlingschef
chef för avdelningen Politik och yrkesfrågor
jl@sjf.se
08-613 75 28

Justus Bennet
ombudsman, yrkesetik, arbetsmarknad, stipendier
jb@sjf.se
08-613 75 03

Tove Carlén 
jurist/internationell sekreterare
tc@sjf.se
08-613 75 32

Victoria da Silva
Journalistförbundet Frilans/Servicebolaget
victoria.dasilva@sjf.se
08-613 75 27

Elisabet Wahl
Journalistförbundet Frilans/Servicebolaget
elisabet.wahl@sjf.se
08-613 75 26

Olle Wilöf
upphovsrättsjurist/förhandlare 
ow@sjf.se
08-613 75 11

Eva-Lena Wuopio
sekreterare för arbetsutskottet och förbundsstyrelsen
elw@sjf.se
08-613 75 51

Senast ändrad 20 maj 2018