Ledningsgruppen

Publicerad 20 maj 2018

Eva-Maria Kollberg
kanslichef och chef för avdelningen Administration
emk@sjf.se
08-613 75 47

Katarina Dahlskog
förbundsjurist och chef för avdelningen Förhandlingar
kd@sjf.se
08-613 75 45

Jacob Lapidus
kommunikationschef och chef för avdelningen Kommunikation och medlemsservice
jla@sjf.se
08-613 75 97

Johan Lif
förhandlingschef och chef för avdelningen Politik och yrkesfrågor
jl@sjf.se
08-613 75 28

Senast ändrad 20 maj 2018