Förhandlingsjouren

Publicerad 17 maj 2018

Förhandlingsjouren hanterar frågor om lön, kollektivavtal, uppsägningar, arbetsmiljö, vikariat, LAS och andra många förhandlingsfrågor.

I Förhandlingsjouren får du hjälp av ombudsmän på Journalistförbundets kansli. Som medlem på en arbetsplats med kollektivavtal och fackklubb kan du ofta få hjälp direkt av dina lokala förtroendevalda i klubben. Du hittar dina förtroendevalda genom att logga in med mobilt BankId på Min sida

Även du som är förtroendevald kan höra av dig till Förhandlingsjouren med dina frågor.

Telefon och e-post

Telefon: 08-613 75 40

Telefontid tisdag–fredag 10.00–12.00

E-post: forhandlingsjouren@sjf.se

Vi svarar på e-post under kontorstid och ringer även upp dig om det behövs. 

Personvalidering

Det kan finnas tillfällen då förhandlingsjouren ber dig att identifiera dig med BankID eller genom att ställa vissa kontrollfrågor. Det gör de för att skydda din integritet och säkerställa att vi endast lämnar ut medlemsuppgifter till dig och ingen annan.  

 

Senast ändrad 5 juni 2018