Ledningsgruppen

Publicerad 20 maj 2018

Eva-Maria Kollberg
kanslichef och chef för avdelningen Administration
eva-maria.kollberg@sjf.se
08-613 75 47

Katarina Dahlskog
förbundsjurist och chef för avdelningen Förhandlingar
katarina.dahlskog@sjf.se
08-613 75 45

Jacob Lapidus
kommunikationschef och chef för avdelningen Kommunikation och medlemsservice
jacob.lapidus@sjf.se
08-613 75 97

Johan Lif
förhandlingschef och chef för avdelningen Politik och yrkesfrågor
johan.lif@sjf.se
08-613 75 28

Foto: Tor Johnsson

Senast ändrad 14 november 2018