Administration

Publicerad 20 maj 2018

Eva-Maria Kollberg
kanslichef och chef för avdelningen Administration
eva-maria.kollberg@sjf.se
08-613 75 47

Eija Björkholm
ekonomiassistent medlemsregistret
medlemsregistret@sjf.se
08-613 75 52

Elisabeth Ehn Holmström
IT-samordnare
elisabeth.ehn.holmstrom@sjf.se
08-613 75 14

Helena Fungmark
IT-samordnare, ekonomiassistent
helena.fungmark@sjf.se
08-613 75 99

Bodil Heldt
ekonomiassistent
bodil.heldt@sjf.se
08-613 75 13

Ingela Ljung 
receptionist/växeltelefonist
ingela.ljung@sjf.se
08-613 75 53

Åsa Westh
redovisningsansvarig
asa.westh@sjf.se
08-613 75 29

Foto: Tor Johnsson

Senast ändrad 14 november 2018