Servicebolaget

Servicebolaget är ett aktiebolag som ägs av Journalistförbundet. Alla frilansmedlemmar är anslutna till Servicebolaget. Vi anordnar kurser och kan ge rådgivning och stöd i olika frilansfrågor. 

Servicebolaget är ett aktiebolag som ägs av Journalistförbundet. Bolaget bildades hösten 1998 och verksamheten startade 1 januari 1999. Enligt beslut av Journalistförbundets kongress är alla frilansmedlemmar i Journalistförbundet anslutna till Servicebolaget från och med 1 januari 2003.

Det viktigaste målet för oss som arbetar på Servicebolaget är att stötta dig i din roll som företagare. Det gör vi framför allt på två sätt: dels genom att ge dig individuell service i företagarfrågor via Frilansjouren och dels genom att erbjuda kurser anpassade till egenföretagande frilansjournalister. 

Avdragsgill avgift

Att Journalistförbundet valt att lägga en del av frilansservicen i ett eget bolag beror bland annat på att det då blir möjligt för medlemmarna att få en del av avgiften som avdragsgill. Mycket av den service som du får via Journalistförbundet Frilans utförs alltså av Servicebolaget och vänder sig enbart till dig som är ansluten till bolaget. 

Verksamheten leds av en styrelse med representanter både från förbundsstyrelsen och från Frilans Riks.

Servicebolagets styrelse från och med 5 juni 2019

Styrelseordförande

Ulrika Hyllert, förbundsstyrelsen

Övriga ordinarie ledamöter

Gert Lundstedt, förbundsstyrelsen 
Ann Johansson, förbundsstyrelsen 
Katarina Bjärvall, förbundsstyrelsen 
Göran Schüsseleder, Frilans Riks
Agnes Arpi, Frilans Riks

Suppleanter

Tomas Backlund, förbundsstyrelsen 
Henrik Simonsen, Frilans Riks

Inom styrelsen finns sedan hösten 2014 ett kursutskott som arbetar med Servicebolagets kurser. Utskottet består från och med 16 maj 2017 av Göran Schüsseleder och Agnes Arpi (ordinarie) samt Henrik Simonsen (suppleant). 


Avgiften

Från och med den månad du ansluts till Servicebolaget kommer du att få två fakturor: en från Journalistförbundet för din grundavgift (inklusive avgift till distrikt och klubb) och en från Servicebolaget/Journalistförbundet Frilans. Fakturan från Servicebolaget består dels av en serviceavgift samt 25 procent moms. Avgiften till Servicebolaget liksom momsen är avdragsgill i näringsverksamheten. Obs! Från 1 juli 2018 blir det en skattereduktion på fackföreningsavgiften om 25 %. Avdraget görs på dig som privatperson och inte i din firma.

Läs mer om både grundavgiften till Journalistförbundet och om avgiften till Servicebolaget. 

Gör rätt vid bokföringen

Det är viktigt att du gör rätt när du ska bokföra avgiften till Servicebolaget. För att du ska få dra av utgifterna i din deklaration krävs det att du sparar fakturorna och bokför kostnad och moms. Var noga med att betala till det kontonummer som står på fakturan  och blanda inte ihop med avgiften till förbundet. Har du tappat bort din faktura från oss? Logga in på Min sida eller kontakta Medlemsservice så löser vi det

Ansluta sig till Servicebolaget

Man kan inte bli medlem enbart i Servicebolaget, utan vår service är enbart till för frilansmedlemmar i Journalistförbundet. Har du väl blivit frilansmedlem blir du automatiskt ansluten.
För att bli frilansmedlem ska helt eller delvis arbeta med frilansjournalistik. Här finns mer information om hur du ansöker om medlemskap i Journalistförbundet. 
Är du redan medlem i Journalistförbundet, men ska övergå till frilansverksamhet, behöver du bara kontakta Medlemsservice för att ändra ditt medlemskap. 

Fakta

Bolaget har sitt säte i Stockholm och har följande organisationsnummer: 556562-8756. Bolaget har två anställda, frilansrådgivare Victoria da Silva (tidigare frilansjournalist) och kurssamordnare Elisabet Wahl (som arbetar deltid som frilansjournalist).

 

Senast ändrad 30 mars 2020