Videojournalistik med mobilen

Det här är utbildningsplanen för den kurs Journalistförbundet Frilans anordnar i samarbete med Tollare Folkhögskola. 

Utbildningsplan – Videojournalistik med mobilen

Bakgrund
Allt fler journalister förväntas i dag leverera flera olika typer av material: allt ifrån ljud och text till bild och rörlig bild. Inte minst är rörlig bild till webb och sociala medier något som efterfrågas allt oftare. Att ha kunskaper inom flera olika områden ger dig som frilans fler verktyg för att skildra verkligheten och att berätta spännande historier. Det ger också möjlighet till merförsäljning. Eftersom man naturligtvis ska ta rejält betalt för sitt bildarbete så måste man också kunna leverera ett fullgott jobb.

Syfte
Detta är en grundkurs. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska skaffa sig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om rörlig bild för webben och sociala medier. Deltagarna ska få de färdigheter och verktyg som krävs för att de efter utbildningen klarar av att göra enklare inslag med hög kvalitet med mobilkamera. Med mobilen, en mikrofon och ett stativ går det att mycket snabbare än på andra sätt filma och klippa ihop ett användbart inslag.

Utbildningens innehåll.
– Hur du filmar med mobilen
– Lär dig utnyttja ljuset
– Så får du till bra ljud
– Dramaturgi
– Intervjuteknik för webben
– Bildkomposition, bildvinklar och bildutsnitt
– Redigera och att klippa video
– Enkel undertextning
– Fotojournalistikens villkor, medierätt, etik och arvoden
– Filformat och publicering

Distanskursen Videojournalistik med mobilen löper över 15 veckor och studierna bedrivs på kvartsfart. Kursen börjar med en hemuppgift den 20 september och avslutas den 21 januari. De flesta föreläsningar sker digitalt via Google Classroom, men det ingår två obligatoriska träffar på plats på Tollare Folkhögskola i Nacka utanför Stockholm: 9–10 oktober samt 27–28 november. Det ingår också en tredje träff, den sker 13 januari i digital form. Mellan träffarna sker arbetet på distans under ledning av skolans lärare. Kursen avslutas den 21 januari.

Till en början arbetar vi med kortare läs- skriv- och videouppgifter för att lära oss grunderna. Vissa lektioner kommer att vara i videoform. En del av arbetet under kursens gång är grupporienterat. Under andra halvan av kursen blir uppgifterna mer utmanande och de journalistiska och estetiska aspekterna på filmerna hamnar tydligare i fokus. Lärarna på kursen är knutna till Tollare
folkhögskolas journalistik- och fotoutbildningar.
Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och kräver inga förkunskaper. Vi arbetar även i Youtube. 

Deltagare behöver ha tillgång till dator, till mobil (Android eller Iphone som bör vara relativt ny och gå att filma med), stativ med hållare för mobil, mikrofon eller mygga till mobilen. Dessutom krävs tillgång till programmen/apparna Filmic Pro och KineMaster, som vi filmar och redigerar i. De kostar ett par hundra kronor styck att ladda ner. Kinemaster kan man dock använda gratis med en vattenstämpel, men utan vissa funktioner som finns i Premiumversion. Träffarna på skolan är obligatoriska. De som når kursens mål med genomförda och godkända arbeten får ett utbildningsintyg.

Journalistförbundet Frilans tar inte ut någon avgift för den här kursen, däremot tar Tollare Folkhögskola ut en kursavgift på 5000 kronor. Kostnad för boende och mat tillkommer också. Det finns möjlighet att bo på vår konferensanläggning under kursen. Priset för boende och mat blir klart i augusti.

För frågor kontakta Elisabet Wahl på Journalistförbundet Frilans på ew@sjf.se.

Senast ändrad 9 juni 2021