Videojournalistik med mobilen

Det här är utbildningsplanen för den kurs Journalistförbundet Frilans anordnar i samarbete med Tollare Folkhögskola. 

Bakgrund

Allt fler journalister förväntas i dag inte bara kunna leverera journalistisk text och bilder, utan även rörlig bild till webb och sociala medier. Fördelen som journalist och frilansjournalist är att man får fler verktyg för att skildra verkligheten och för att berätta spännande historier. Det ger också möjlighet till merförsäljning för frilansjournalister. Eftersom man naturligtvis ska ta rejält betalt för sitt bildarbete så måste man också kunna leverera ett fullgott jobb.

Syfte

Detta är en grundkurs. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska skaffa sig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om rörlig bild för webben och sociala medier. Deltagarna ska få de färdigheter och verktyg som krävs för att de efter utbildningen klarar av att göra enklare inslag med hög kvalitet med mobilkamera. Med mobilen, en mikrofon och ett stativ går det att mycket snabbare än på andra sätt filma och klippa ihop ett användbart inslag.

Utbildningens innehåll.
– Hur du filmar med mobilen
– Lär dig utnyttja ljuset
– Så får du till bra ljud
– Dramaturgi
– Intervjuteknik för webben
– Bildkomposition, bildvinklar och bildutsnitt
– Redigera och att klippa video
– Textning
– Fotojournalistikens villkor, medierätt, etik och arvoden
– Filformat och publicering

Distanskursen Videojournalistik med mobilen löper över 15 veckor och studierna bedrivs på kvartsfart. Kursen börjar med en hemuppgift
måndagen den 29 september. Kursen innehåller två träffar i Stockholm. Den första träffen sker 10-11 oktober på Tollare folkhögskola, en avslutande träff går av stapeln 28-29 november på Tollare. Mellan träffarna sker arbetet på distans under ledning av skolans pedagoger. Kursen avslutas 22 januari. 

Till en början arbetar vi med kortare läs- skriv- och videouppgifter för att lära oss grunderna. Vissa lektioner kommer att vara i videoform. En del av arbetet under kursens gång är grupporienterat. Under andra halvan av kursen får du mer utmanande uppgifter där de journalistiska och estetiska aspekterna på ditt filmande kommer att hamna i fokus. Lärarna på kursen är knutna till Tollare folkhögskolas journalistik- och fotoutbildningar.

Praktiska detaljer

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändigt. Vi arbetar även i Youtube som bildvisningsforum på nätet. Deltagare som går kursen behöver ha tillgång till dator, till mobil (Android eller Iphone som bör vara relativt ny och gå att filma med), stativ, samt programmet/appen KineMaster som vi filmar och redigerar i. Den är gratis med en vattenstämpel, men finns även i en Premiumversion för en billig penning. Det finns möjlighet att bo på vår konferensanläggning under kursen. (Pris för boende inklusive frukost: 510 kr per natt) Träffarna på skolan är obligatoriska. De som når kursens mål med genomförda och godkända arbeten får ett utbildningsintyg. 

 

För frågor kontakta Elisabet Wahl på Journalistförbundet Frilans på ew@sjf.se.

Senast ändrad 3 juli 2020