Grundkurs i journalistiskt foto

Det här är utbildningsplanen för den kurs Journalistförbundet Frilans anordnar i samarbete med Tollare Folkhögskola. 

Bakgrund

Allt fler journalister förväntas i dag kunna leverera bilder oavsett vad man arbetar med i övrigt. Fördelen med den kunskapen är att den ger fler redskap i verktygslådan för att skildra verkligheten och för att berätta spännande historier. Det ger också möjlighet till merförsäljning för frilansjournalister. Eftersom man naturligtvis ska ta rejält betalt för sitt bildarbete så måste man också kunna leverera ett fullgott jobb.

Syfte

Syftet med denna grundutbildningen är att deltagarna ska skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om fotojournalistik. Deltagarna ska få de färdigheter och verktyg som krävs för att de efter utbildningen klara av att ta enklare bilder för tidningar, magasin och webb.

Utbildningens innehåll

Deltagarna ska efter utbildningen ha lärt sig de första grunderna i det fotografiska hantverket. Bland annat detta kommer vi arbeta med:
– Att berätta i bild – komposition och visuell gestaltning
– Förstå hur den egna systemkameran fungerar
– Bemästra att ta bilder i olika ljusförhållanden
– Fotografrollen
– Porträttbilder och fotoreportage
– Digital bildredigering.
– Fotojournalistikens villkor, medierätt, etik och arvoden
– Bra hjälpmedel att använda sig av

Distanskursen Grundkurs i journalistiskt foto pågår under 15 veckor och bedrivs på kvartsfart. Studierna börjar med en hemuppgift den 7 september och innehåller två träffar i Stockholm. Den första träffen sker den 26-27 september på Tollare folkhögskola, En avslutande träff går av stapeln den 21-22 november, också den på Tollare. Mellan träffarna sker arbetet på distans under ledning av skolans lärare. Kursen avslutas den 18 december.

Under kursen går vi igenom grunderna i kamerateknik, komposition och fotograferande utifrån olika övningar. Till en början arbetar deltaga med kortare läs- skriv- och fotouppgifter för att lära sig grunderna. Vissa lektioner kommer att vara i videoform. En del av arbetet under kursen är grupporienterat. Under andra halvan av kursen får deltagarna mer utmanande fotouppgifter där de journalistiska och estetiska aspekterna på fotograferandet kommer att vara i fokus. Lärarna på kursen är knuten till Tollare folkhögskolas journalist- och fotoutbildningar.

Praktiska detaljer

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändigt. Vi arbetar även i Flickr som är ett bildvisningsforum på nätet. De studerande behöver ha tillgång till dator, bildredigeringsprogram som kan hantera RAW-bilder (Som Camera RAW i Photoshop eller Lightroom) , en digital systemkamera och reflexskärm och gärna stativ. Det finns möjlighet att bo på vår konferensanläggning under kursen. (Pris för boende inklusive frukost: 510 kr per natt)

Träffarna på skolan är obligatoriska och systemkameran står inte skolan för. Deltagare som når kursens mål med genomförda och godkända arbeten får ett utbildningsintyg. 

För frågor kontakta Elisabet Wahl på Journalistförbundet Frilans på ew@sjf.se.

Senast ändrad 3 juli 2020