Ingen profilbild

Pablo Torres

  • Fotograf
  • Producent
Frilans bildjournalist/fotograf och dokumentärfilmare.
Mestadels för SVT produktioner.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Har lokalkännedom om

  • Colombia
  • Libanon
  • Syrien
  • Irak

Firmanamn

Torres Images AB

Sociala medier

Ämnen

  • Resor

Media

  • Tv/film

Språk

  • Engelska
  • Spanska