Ann Patmalnieks

  • Reporter
  • Researcher
Jag är reporter med lång erfarenhet av att skriva om arbetsmiljö, arbetsliv, forskning och fackliga frågor.
Jag fotograferar ibland.
Några av mina tidigare kunder är KTH, Nordens välfärdscenter och Synskadades riksförbund. Jag ingår också i redaktionen för Hotell- och restaurangfackets tidning Hotellrevyn.
Jag hjälper även till med research och dokumentationer av seminarier, samt gör inläsningar.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Telefonnummer

Firmanamn

Patmalnieks produktion

Adress

Förmansvägen 20
117 59 Stockholm

Ämnen

  • Arbetsliv
  • Samhälle
  • Hälsa
  • Feature
  • Skola/utbildning

Media

  • Tidning/tidskrift
  • Webb

Språk

  • Engelska