Tips! Är du ny som ordförande kan det vara bra att ta hjälp av någon mer erfaren som mentor. 

Ordförande

Publicerad 8 maj 2018

Att vara ordförande i en klubb i Journalistförbundet kan vara roligt, svårt, utmanande – eller allt på samma gång. Här kommer några råd till dig att ta med dig på vägen innan du kastar dig ut i ditt nya uppdrag.

Det finns över 100 klubbar i Journalistförbundet och det finns ungefär lika många olika sätt att vara klubbordförande på. Antalet timmar uppdraget kräver, de viktigaste frågorna och hur många medlemmar som hör av sig skiljer sig åt beroende på om din klubb är en liten klubb, en frilansklubb eller en klubb med medlemmar över hela landet. Men det finns några ansvarsområden som alla klubbordföranden har gemensamt.

Leda möten

Det är du som ska se till att alla i styrelsen vet om när och var styrelsemötena hålls och att alla har tillräckligt med information i form av handlingar och dagordning inför mötet. På själva mötet ser du till att alla får komma till tals, du är den som ser till att mötet håller sig till ämnet och att ni i styrelsen fattar beslut om det som krävs på den punkten. Det är vanligtvis också klubbordföranden som håller i medlemsmöten.

Se till att verksamheten fungerar

Vilka krav och viktiga rutiner som finns i just din klubb beror förstås på vilken typ av klubb du är ordförande för. Det är bra om du som ordförande har någon form av överblick över dessa rutiner och har koll på att de blir gjorda. Men det är viktigt att du kommer ihåg att du som ordförande inte är ensam ansvarig för att verksamheten flyter. Du är ansiktet utåt, men hela styrelsen är ansvarig för de beslut och ställningstaganden som ni kommer överens om.

Fördela arbetet bland övriga styrelseledamöter

Det är också viktigt att komma ihåg att du inte ska göra allt. Är man entusiastisk är det lätt att ta på sig för mycket, men alla i styrelsen bör vara insatta i de viktigaste frågorna och arbetsbördan måste också vara hyfsat rättvist fördelad. Främsta skälet till att fördela uppgifterna handlar såklart om att ingen orkar göra allt, men det är även viktigt för klubben som sådan, eftersom den blir sårbar om för mycket kunskap och information stannar hos en person.

Förhandla för medlemmarna

I de allra flesta klubbar har ordförande en sammankallande och arbetsledande roll när det gäller klubbens förhandlingar, både förhandlingar om lön och övriga MBL-förhandlingar. Tillsammans med några andra personer i styrelsen bildar hen klubbens förhandlingsdelegation. Vilka krav och frågor delegationen ska driva bestäms av styrelsen gemensamt.  

Klubbens kontaktperson

Som ordförande har du en utåtriktad roll. Det gäller till exempel i kontakten med medlemmar som har frågor, problem eller andra funderingar. Men du är också en viktig kanal mellan övriga förbundet och klubbens medlemmar. Det är därför bra om du håller dig uppdaterad kring vad Journalistförbundet centralt och har på gång..

Hålla medlemsregistret uppdaterat

Det är ordföranden som tillsammans med sekreteraren har tillgång till klubbens medlemsregister samt kan göra ändringar där. Medlemsregistret används till exempel för att kolla vilka vikarier som är medlemmar och för att kolla att alla kollegor är registrerade i rätt klubb. Det är också klubben själv som via medlemsregistret uppdaterar klubbstyrelsens sammansättning, vilket ska göras efter varje årsmöte.

Till sist: Ta hjälp om du kör fast

Att vara ordförande för en journalistklubb kan vara roligt, jobbigt, utvecklande och svårt – allt på en gång. Men få är fullärda från början, så kom ihåg att det finns mycket hjälp att få. Kanske finns den tidigare klubbordföranden i din närhet och kan fungera som mentor? Det går också bra att kontakta Journalistförbundets kansli. Behöver du tips och hjälp i din roll som ordförande är det ombudsman Sara Carlsson som arbetar med den typen av frågor. För frågor kring till exempel förhandlingar eller lönekartläggningar, så kan du kontakta Förhandlingsjouren

 

Senast ändrad 3 april 2020