Foto: Theresia Viska

Valberedningstips

Ni som sitter i valberedningen har ett av de viktigaste uppdragen i klubben/sektionen. Det är viktigt att komma ihåg att ni representerar medlemmarna, inte styrelsen. Valberedningen är fri att föreslå de kandidater ni tror bäst representerar medlemmarna.

Här kommer några tips på vägen för alla som sitter i en valberedning.

Samla information

Mejla styrelseledamöterna enskilt och be dem berätta hur arbetet funkar under året. Vad har funkat bäst? Saknas det någon form av kompetens i styrelsen? Finns det något att förbättra? Är arbetet jämnt fördelat?

Var delaktiga

Delta gärna vid ett styrelsemöte. Då lär ni er mer om styrelsen verksamhet och ni märker också hur samarbetet inom styrelsen fungerar.

Håll koll på representationen

Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ska representera alla medlemmar. Diskutera och fundera på vilka grupper som är representerade i er styrelse. Vilken slags mångfald finns eller saknas – och vad kan det tänkas bero på? Det kan också vara bra att tänka några år framåt i tiden. Är alla styrelseledamöter lika gamla eller har alla suttit under en lång tid? Då kan det vara läge att försöka få in nya kandidater – innan hela gänget försvinner samtidigt från arbetsplatsen eller frilanslivet.

Läs på om uppdragen

Det kan ibland vara svårt att få folk att tacka ja till ett styrelseuppdrag. Var därför väl pålästa om uppdragen så att ni kan berätta vad som ingår i uppdraget och hur mycket tid man förväntas lägga ner. Var också redo att peppa de tilltänkta personerna så att de förstår till exempel hur kul, intressant och utmanande uppdraget kan vara.

Argument för att bli förtroendevald (anställd)

Argument för att bli förtroendevald (frilans)

Var öppen för olika typer av engagemang

Det dyker ofta upp personer som gärna vill engagera sig, men inte riktigt är säker på om hen vill sitta med i styrelsen. Kolla av med den sittande styrelsen om det finns något bra sätt att ta hand om sådana personer. Finns det någon avgränsad uppgift eller specifikt projekt de kan engagera sig i? När personen fått prova på hur det är att engagera sig i verksamheten, är det inte omöjligt att hen känner sig redo att ta steget in i styrelsen längre fram.

Senast ändrad 2 februari 2023