Inbjudan till förbundskonferens 27-29 september 2022

Äntligen samlas vi i förbundet! I höst vill vi att förtroendevalda från alla klubbar samlas för en konferens och högre förbundskurs.

Vi vill att det ska bli en inspirerande konferens för er i klubbarna och sektionerna där en del av konferensen kommer vara facklig utbildning. 

Teman på förbundskonferensen är att lyfta journalistyrkets status, att stärka det lokalfackliga arbetet samt stöd och inspiration till klubbar och förtroendevalda vad gäller organisering och rekrytering. Under konferensen kommer ges möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamma samtal.

Preliminärt program finns nedan. Kom ihåg att redan nu begära ledigt från era arbetsgivare för de tre dagarna. Som fackligt förtroendevalda har ni rätt till ledighet för att kunna delta i konferensen. Den del som är facklig utbildning har ni som förtroendevalda rätt till av arbetsgivaren betald ledighet och för resterande ledig tid ersätter förbundet er vid löneavdrag.

Förbundskonferensen äger rum på Clarion på Södermalm i Stockholm den 27-29 september 2022 där vi också kommer bo. Konferensen startar den 27 september klockan 10 och avslutas den 29 september klockan 15.30.

Under våren 2023 ska våra avtal omförhandlas med vår motpart, arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. Avtalskonferenser kommer hållas i sedvanlig ordning men per avtalsområde. 

För att ha mer tid till förberedelse inför kollektivavtalsförhandlingarna 2023 kommer vi under konferensen den 27-29 september utse en avtalsdelegation med förtroendevalda som under förhandlingarna arbetar tillsammans med förbundsstyrelsen. Förbered valet av avtalsdelegerade genom att redan nu ha en diskussion i klubben om möjliga kandidater.

Anmäl dig till konferensen här

Vi vill ha din anmälan senast den 15 juni. Det är möjligt att anmäla fler personer från samma klubb eller sektion, men eftersom antalet platser är begränsat kan förbundsstyrelsen behöva göra ett urval av deltagarna. OBS! Var och en måste logga in och anmäla sig personligen.

Om du har frågor rörande konferensen så får du gärna höra av dig till oss. Mejla till forbundskonferens@sjf.se

Ytterligare underlag och information om hur du beställer resa till konferensen kommer att skickas ut senare.

Vi ses i september!

Ulrika Hyllert
Förbundsordförande

Senast ändrad 1 juni 2022