Arbetstid och ledighet i samband med nationaldagen 2021

Den 6 juni är det Sveriges nationaldag och i år, 2021, infaller helgdagen på en söndag. I Journalistförbundets kollektivavtal finns det skrivningar som innebär att medarbetare som arbetar kontorsarbetstid, det vill säga måndag till fredag, erhåller en annan ledig dag med lön under året.

Nationaldagen har ersatt den ledighet som medarbetare tidigare hade på annandag pingst och tanken är att ledigheten ska tas ut under året. Försök i första hand komma överens med arbetsgivaren om när den lediga dagen kan tas ut. Om överenskommelse inte kan träffas så har arbetsgivare rätt att lägga ut den lediga dagen i schemat.

Om medarbetares anställning upphör innan den lediga dagen erhållits så utgår ersättning för den lediga dagen i anslutning till anställningens upphörande.

För medarbetare som arbetar oregelbundet och på helger regleras rätten till kompensation enligt andra regler i kollektivavtalen.

Läs mer i gällande kollektivavtal om vad som gäller kring nationaldagen:

Kollektivavtal

För medarbetare som omfattas av kollektivavtal om korttidsarbete gäller att arbetstidsförkortningen ska beräknas utifrån närvaro. När medarbetare erhåller en dags kompensation för nationaldagen så ska arbetstiden reduceras och korttidsarbete beräknas utifrån resterande arbetstid.

Exempel:

Arbetsgivaren har sökt stöd för korttidsarbete för 20 procent av arbetstiden för medarbetare som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar/vecka vilket innebär att medarbetaren arbetar 80 procent, det vill säga 32 timmar/vecka i snitt under perioden med korttidsarbete.

En vecka som kompensation för nationaldagen tas ut så ska arbetsgivaren reducera den ordinarie arbetstiden med 8 timmar och därefter lägga ut korttidsarbetet. Observera dock att förläggningen av arbetet kan variera under perioden med korttidsarbete men får inte sammanlagt överstiga den maximala arbetstiden.

Senast ändrad 24 maj 2021