18 tips för ett bra vikariat

Här har vi samlat tips för att din tidsbegränsade anställning ska bli så bra som möjligt.

1. Bli medlem i förbundet

Det är viktigt att du är medlem i Journalistförbundet – för att du ska kunna ha det så bra som möjligt på jobbet. Sök medlemskap så tidigt som möjligt – du ska ha minst fyra veckor kvar av anställnings­tiden när du an­söker. Och du kan gå med även som korttidsvikarie eller inhoppare.

2. Ta kontakt med klubben tidigt

Redan när du söker tjänsten som vikarie kan det vara idé att höra av dig till journalistklubben på arbetsplatsen. Klubben kan berätta om löneläget och vad du bör begära i lön. Du hittar kontaktuppgifter till den lokala journalistklubben i platsannonsen eller genom att kontakta Journalistförbundet. Det sistnämnda bör du även göra om det inte finns någon klubb.

3. Se till att du får bra villkor

Du ska ha samma villkor som övriga anställda. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så omfattar det även dig. Du har rätt till övertids­ersättning, ob-tillägg och semesterersättning. Du har rätt att få ett arbetsschema i god tid innan du börjar arbeta och ett anställningskontrakt inom en månad.

4. Bemanningsanställd?

Under perioder när det behövs många vikarier, som till exempel under sommaren, blir många journalister anställda vid bemanningsföretag. Journalistförbundet har kollektivavtal med alla stora bemanningsföretag i branschen, så grundläggande schysta villkor är säkerställda även där. En stor skillnad mot att vara anställd direkt vid ett medieföretag är löneformen. Som bemanningsanställd har du en lön som är uppdelad i ”garantilön” och ”prestationslön”. I kontraktet anges ofta endast garantilönen, men när du jobbar blir den totala lönesumman en hopräkning av garanti­lönen och prestationslönen. Kan kännas förvirrande att räkna på, och som medlem är du varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med det.

5. Få rätt anställningkontrakt

Om anställningen är längre än tre veckor har du rätt till ett skriftligt kontrakt. Anställningskontraktet är ett kvitto på att arbets­givaren har informerat dig och en bekräftelse på att ni är överens om lön, arbetstider och andra villkor. Men en muntlig överenskommelse gäller också.

6. Rätt lön gör tillvaron skön

Du har ansvar för att informera dig om lönenivån innan du skriver på kontraktet. En för låg lön kan hänga med länge, och försämrar förhandlingsläget för både dig själv och dina kollegor. Så slarva inte med lönen, det är värt att lägga några extra timmar och lite extra energi på att få upp den när du ska börja nytt jobb. Finns det kollektiv­avtal på arbetsplatsen ska din lön vara rätt både i förhållande till avtalets text och till dina arbetskamraters löner. Den lokala journalist­klubben kan bedöma om lönen är satt på rätt nivå och har också rätt att begära förhandlingar om att korrigera en felaktig lön.

7. OB- och övertidsersättning

Om du är schemalagd på obekväm arbetstid och det finns kollektivavtal ska du ha OB-tillägg. Du har också rätt till övertidsersättning. Regler och ersättning varierar något mellan olika avtalsområden. Alla avtal finns här.

8. Gå med i a-kassan

För rätt till inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i ett år och uppfylla arbetsvillkoret. Sök därför inträde så fort som möjligt. Mer information finns på a-kassans hemsida.

9. Semesterersättning

Du tjänar in semesterledighet och semesterlön. Den som jobbar en del av året, till exempel en visstidsanställd, ska få betalda semesterdagar i proportion till hur mycket man arbetat. Den som inte får ut sin semester och semesterlön under pågående anställning har rätt till semesterersättning. Vanligtvis betalas den ut när anställningen tar slut.

10. Om du blir sjuk

Enligt lag gäller rätten till sjuklön från arbets­givaren redan från första anställnings­dagen. Som huvudprincip gäller dock att lagen inte omfattar anställda med kortare avtalad anställningstid än en månad, även om det finns vissa undantag. Skulle du inte ha rätt till sjuklön, kan du i stället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

11. Dina erfarenheter är viktiga

Din erfarenhet som visstidsanställd är värdefull för journalistklubben. Kontakta klubben och delta gärna i det fackliga arbetet.

12. Håll koll på uppsägningstiden

Regler om uppsägningstid för vikarier kan finnas både i det enskilda anställningsavtalet och i kollektivavtal. Jobbar du på ett företag som omfattas av våra kollektivavtal så kan vikariatet avbrytas i förtid under förutsättning att du inte arbetat längre än sex månader på företaget. Hur lång tid i förväg som du måste meddela arbetsgivaren att du vill sluta beror på vilket kollektivavtal som gäller. Oavsett villka regler om uppsägningstid som gäller för dig kan du naturligt­vis ta initiativ till att träffa en överenskommelse med arbetsgivaren, som innebär att du får lämna arbetet tidigare.

13. Bevaka din företrädesrätt

Du får enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, företrädesrätt till ny anställning om ditt vikariat varat längre tid än tolv månader. Även om du haft flera anställningar hos samma arbets­givare under sammanlagt mer än tolv månader under en treårsperiod. OBS: Inom public service finns särskilda regler för företrädesrätten, kontakta klubben för mer information. Om du vill göra anspråk på din företrädesrätt ska du meddela klubben och arbetsgivaren.

14. Helt okej söka nytt jobb

Börja söka jobb innan ditt vikariat är slut. Det är helt okej och det är ofta lättare att få ett nytt jobb, när man redan har ett.

15. Glöm inte upphovsrätten

I Journalistförbundets kollektivavtal finns regler om upphovsrätt. Om det är eller kan bli aktuellt att ditt material ska publiceras efter att du har slutat kan du kontakta förbundet.

16. Kräv ett intyg efteråt

Arbetsgivaren är alltid skyldig att skriftligen intyga hur länge du har arbetat och vilka arbetsuppgifter du har haft. Enligt god sed på arbetsmarknaden är arbetsgivaren också skyldig att vid en längre anställning skriva ett betyg om du begär det. Av det ska framgå anställningstidens längd, arbetsuppgifter, vitsord om skicklighet och uppträdande och varför anställningen upphörde. Du kan också be chefer och/eller andra kollegor att skriva ett omdöme om dig på Linkedin.

17. Hjälp – vem kontaktar jag?

När du behöver facklig hjälp eller råd ska du i första hand prata med de förtroendevalda i journalistklubben på din arbetsplats. De har den bästa fackliga överblicken på arbetsplatsen och rätt att begära förhandlingar med arbetsgivaren om det skulle behövas. Du kan också kontakta Journalistförbundets vikarie- och förhandlingsjour.

18. Mer info i sociala medier

Här på hemsidan kan du läsa mer om dina rättigheter enligt lag och avtal. Du kan även läsa om hur journalistklubbarna, distrikten och förbundet centralt arbetar för att förbättra situationen för alla med otryggare anställnings­former. Följ oss på Instagram, Facebook och Twitter, så hänger du med när det kommer ny information. Som medlem får du även vårt nyhetsbrev.

Bli tryggare på arbetsmarknaden – bli medlem!