17 tips för ett bra vikariat

 Här har vi samlat tips för att ditt vikariat ska bli så bra som möjligt.

1. Bli medlem i förbundet
Det är viktigt att du är medlem i Journalistförbundet. För att bli medlem måste du ha minst fyra veckor kvar av anställningstiden när du ansöker om medlemskap. Därför är det bra om du ansöker om medlemskap så tidigt som möjligt. Även om du har ett korttidsvikariat eller kommer in som inhoppare kan du bli medlem. Handlar det om kontinuerliga inhopp under en längre tid, kan det jämställas med en deltidsanställning. 

2. Ta kontakt med klubben på arbetsplatsen tidigt
Redan när du söker tjänsten som vikarie kan det vara idé att höra av dig till journalist- klubben på arbetsplatsen. Klubben kan berätta om löneläget och var du bör lägga ditt löneanspråk. Skulle du få jobbet, kan klubben hjälpa dig att se till att du får ett korrekt anställningsavtal och schyssta villkor. I nästan alla platsannonser finns det kontaktuppgifter till den lokala journalistklubben. Du hittar även alla adresser till klubbarna på Journalistförbundets hemsida – www.sjf.se Om ingen klubb finns på din arbetsplats, kontakta Journalistförbundets förhandlingsjour, 08 – 613 75 40.

3. Se till att du får bra villkor
En undersökning som Journalistförbundet gjort visar att det är vanligare än man tror att vikarier får lägre lön eller inte omfattas av vanliga förmåner. Du ska ha samma villkor som övriga anställda. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så omfattar det även dig. Du har rätt till övertidsersättning, ob-tillägg och semester- ersättning. Du har rätt att få ett arbets- schema i god tid innan du börjar arbeta och ett anställningskontrakt inom en månad.

4. Få rätt anställningkontrakt

Om anställningen är längre än tre veckor har du rätt till ett skriftligt kontrakt. Anställningskontraktet är ett kvitto på att arbetsgivaren informerat dig och en bekräftelse på att ni är överens om lön, arbetstider och andra villkor. Men en muntlig överenskommelse gäller också.

5. Gå med i a-kassan!
För rätt till inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan under ett år och uppfylla arbetsvillkoret. Sök därför inträde så fort som möjligt. Mer information om detta finns på a-kassans hemsida: www.journalisternas-akassa.se

6. Rätt lön
Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen ska din lön vara rätt både i förhållande till avtalets text och till dina arbetskamraters löner. Den lokala journalistlubben kan bedöma om lönen är satt på rätt nivå och har också rätt att begära förhandlingar om att korrigera en felaktig lön.

7. Se till att du får OB- och övertidsersättning...
Om du är schemalagd på obekväm arbetstid och det finns kollektivavtal ska du ha OB- tillägg. Du har också rätt till övertidsersättning. Regler och ersättning varierar något mellan olika avtalsområden. Alla avtal finns på www.sjf.se/avtal

8. ... och semesterersättning!
Du tjänar in semesterledighet och semesterlön (lön under semestern). Den som jobbar en del av året, till exempel visstidsanställda, ska få betalda semesterdagar i proportion till hur mycket man arbetat. Den som inte får ut sin semester och semesterlön under pågående anställning, till exempel sommarvikarier, har rätt till semesterersättning, pengar som normalt betalas ut när anställningen tar slut.

9. Dina rättigheter när du blir sjuk
Enligt lag gäller rätten till sjuklön från arbetsgivaren redan från första anställningsdagen. Som huvudprincip gäller dock att lagen inte omfattar anställda med kortare avtalad anställningstid än en månad, även om det finns vissa undantag. Skulle du inte ha rätt till sjuklön, kan du istället ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

10. Dela med dig av dina erfarenheter
Din erfarenhet som visstidsanställd är värdefull för klubben. Kontakta klubben och delta i det fackliga arbetet.

11. Håll koll på uppsägningstiden
Regler om uppsägningstid för vikarier kan finnas både i det enskilda anställningsavtalet och i kollektivavtal. Vikariat med fastställt slutdatum kan i många fall inte sägas upp i förtid. Men naturligtvis kan du träffa en överenskommelse som innebär att du får lämna arbetet tidigare än om uppsägningsregler i lag och avtal skulle följas.

12. Bevaka din företrädesrätt
Du får företrädesrätt till ny anställning om ditt vikariat varat längre tid än 12 månader. Om du haft flera vikariatsanställningar hos samma arbetsgivare får du företrädesrätt om den sammanlagda anställningstiden är mer än 12 månader under en treårsperiod.

13. Sök nytt jobb innan vikariatet är slut
Börja söka jobb innan ditt nuvarande vikariat är slut. Det är helt okej och det är ofta lättare att få ett nytt jobb, när man redan har ett.

14. Glöm inte upphovsrätten!
Vad händer med mina texter och bilder när jag har slutat? I Journalistförbundets kollektivavtal finns regler om din upphovsrätt och vad som gäller efter att du slutat. Om det är eller kan bli aktuellt att dina texter och bilder ska publiceras efter att du har slutat – kontakta vikariejouren.

15. Kräv ett betyg när vikariatet är slut
Arbetsgivaren är alltid skyldig att skriftligen intyga hur länge du har arbetat och vilka arbetsuppgifter du har haft. Enligt god sed på arbetsmarknaden är arbetsgivaren också skyldig att vid en längre anställning skriva ett betyg om du begär det. Av det ska framgå anställningstidens längd, arbetsuppgifter, vitsord om skicklighet och uppträdande och varför anställningen upphörde.

16. Vem ska jag prata med om jag behöver facklig hjälp?
Prata i första hand med lokala fackliga företrädare, förtroendevalda inom journalistklubben på din arbetsplats. De har den bästa fackliga överblicken på arbetsplatsen och rätt att begära förhandlingar med arbetsgivaren om det skulle behövas. Du kan också ringa Journalist- förbundets förhandlings- och vikariejour, tel 08 – 613 75 40 eller mejla till forhandlingsjouren@sjf.se

17. Håll koll på www.sjf.se
På förbundets webbplats kan du fylla i ansökningsblanketter för medlemskap i förbundet samt gå vidare till a-kassan och dess blanketter. Du kan också ladda hem aktuella kollektivavtal eller läsa dem direkt på webben. Där kan du även läsa mer om hur journalistklubbarna, distrikten och förbundet centralt arbetar för att förbättra situationen för alla visstidsanställda.