TT överger halva Sverige

När beslutet togs vet jag inte, men den 23 januari fick de fyra TT-medarbetarna i Norrland veta att deras tre lokalredaktioner ska läggas ned. Jag har inte sett något om detta i storstadspressen innan landshövdingarna ifrån fyra Norrlandslän slog larm på SvD Brännpunkt den 8 februari.  Bra men inte högprioriterat för artikeln hade legat minst en vecka i väntan på en lämplig glugg.

Alltnog – varför protesterar inte journalisterna och förbundet?  Det är ingen ekonomisk panik bakom beslutet. TT lägger ned för att slippa göra det när man en dag blir tvingad till det. Så har åtminstone en av medarbetarna i norr uppfattat saken. TT framställer sig själv som en nationell nyhetsbyrå som bevakar hela landet. Det har gått på kryckor i många andra delar av Sverige men ingen region har varit så relativt underbemannad som Norrland. Enmansredaktion i Luleå och Sundsvall och två man i Umeå för att täcka vad som geografiskt sett är mer än halva Sverige med fyra universitet och merparten av vår skogs- och gruvnäring. Bor det inga människor i Norrland? Allt är relativt men det bor lika många där som i Skåne, där TT har redaktion i Malmö med sex medarbetare.  Har inte hört något om att den ska läggas ned – och vill inte höra det heller.

Att TT lägger ned i norr ter sig än allvarligare mot bakgrund att storstadspressen redan gjort det. Inga redaktioner norr om Dalälven längre – inte vad jag har kunnat se.

Nu hävdar TT:s ledning att det ska gå att täcka Norrland från Stockholm. Det handlar om ”direktrapportering” vid stora händelser då man sänder ut flera medarbetare. Låt gå för det då. Men hur ska man kunna ersätta det kontaktnät och det kunnande som en driven medarbetare i Luleå besitter? Sådant tar lång, lång tid att upparbeta i ett så geografiskt stort område. Och gissa om det finns berättelser och nyheter! Landshövdingarna pekar bara på det mest uppenbara – de nya gruvfyndigheterna med alla dess möjligheter och problem …

Jag tror inte att någon av Norrlandsreportrarna skulle komma på tanken att skildra livet i Stockholms förorter eller Stureplan för den delen. Men vi i Stockholm ska kunna flyga upp till ”Lapphelvetet” ett par timmar eller så och ge en sann bild av vad som där händer. Det är arrogant< så det förslår. 

Tänk om TT!

Taggar: sjs