Senior

Har du gått i pension? Eller ska du snart göra det? Vi hoppas att du vill fortsätta att hålla kontakt med gamla kollegor – och möta nya. Som senior är du så kallad passiv medlem i förbundet och kan inte få förhandlingshjälp, men du är förstås välkommen att höra av dig till förbundskansliet för råd och information. Du får även i fortsättningen tidningen Journalisten och nytt presskort när det gamla löper ut.

Precis som andra medlemmar i förbundet tillhör alla seniorer en klubb. För närvarande finns åtta sådana: Stockholms journalistseniorer (klubben omfattar Stockholms och Uppsala län), Västmanlands journalistseniorer, Västsveriges Journalistseniorer (Västra Götaland och Halland), Skånes Journalistseniorer (Skåne), Sörmlands journalistseniorer, Örebros journalistseniorer, Östergötlands journalistseniorer och Allmänna seniorklubben (övriga delar av landet). Tillsammans bildar de Seniordistriktet, som arbetar för att starta fler seniorklubbar runt om i landet.

Sju regionala klubbar har varsin hemsida:

Stockholmsjournalisternas seniorer: www.stockholmsjournalisternasseniorer.se
Västmanlands journalistseniorer: www.vastmanlandsjournalistseniorer.se
Västsveriges Journalistseniorer: www.vjsg.se
Skånes Journalistseniorer: www.skaneseniorer.se
Sörmlands journalistseniorer: www.sormlandsjournalistseniorer.se
Östergötlands journalistseniorer: www.ostgotajournalistseniorer.se
Örebros journalistseniorer: www.orebrosjournalistseniorer.se

Allmänna klubben nås via Östen Johansson, som också är ordförande i Seniordistriktet: johansson.osten@gmail.com eller tel 070-692 62 00

Du som är senior har också möjlighet att vara kvar i din "gamla" klubb, det vill säga klubben på din tidigare arbetsplats eller den frilansklubb där du var medlem när du var yrkesverksam. Hör i så fall av dig per mejl till medlemsregistret@sjf.se eller ring 08-613 75 55.

Har du varit medlem tidigare?
Pensionärer som tidigare varit medlemmar i Journalistförbundet kan få återinträde som seniormedlemmar. Du hittar ansökningsformulär för återinträde som senior här.

Taggar: senior