Strategi för stärkta frilansvillkor

Journalistförbundets styrelse har antagit en frilansstrategi som innehåller konkreta handlingsplaner för de viktigaste frågorna – arvoden, upphovsrätt och social trygghet.
− Frilansjournalisternas situation på arbetsmarknaden måste stärkas. Det ska vara självklart att de får skäligt betalt för sitt arbete, att deras upphovsrätt skyddas och att deras sociala skyddsnät förbättras, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

− Förbundets frilansrekommendation och framför allt frilanskalkylatorn är viktiga verktyg i arbetet för att uppnå skäliga arvoden för frilansjournalister. Även uppdragsgivare har hjälp av frilanskalkylatorn för att få en ökad förståelse för de omkostnader en frilans har i jämförelse med en anställd journalist, säger Jonas Nordling.
 
Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare – samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.
 
− Försämrade villkor påverkar alla, oavsett om du är frilans eller anställd. Exempelvis kan låga frilansarvoden göra det frestande för arbetsgivare att ersätta anställningar med billigt frilansmaterial. För att motverka en sådan utveckling bör det finnas en ömsesidig förståelse och en löpande dialog mellan frilansar och arbetsplatsklubbar om hur villkoren kan förbättras, säger Jonas Nordling.
 

Frilansstrategin togs fram av en arbetsgrupp bestående av frilansar, kanslipersonal och förtroendevalda. Förbundets frilansklubbar har agerat remissinstans genom hela processen och bidragit med många viktiga förslag och synpunkter.
 
Journalistförbundet har också tagit fram en lathund med handfasta tips på hur arbetsplatsklubbar och frilansar kan samarbeta för att värna sina gemensamma intressen.
 
Läs förbundets lathund Samarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilansar (pdf)
Läs frilansstrategin här (pdf)

För mer information kontakta:
Anita Vahlberg, senior adviser Journalistförbundet, 070-513 75 02, av@sjf.se