Snackbar/diskussionslistor

Frilansyrket kan vara ensamt och då kan det vara guld värt att ha kontakt med andra i samma situation. Därför finns ett antal listor där du kan kommunicera med andra frilansar via mejl - antingen om mer allmänna frågor eller om sådant som rör en viss inriktning eller en specifik kund. 

Snackbar
Snackbar är ett "digitalt fikarum" för frilansar i Journalistförbundet. Det är en medlemsförmån exklusivt för frilansmedlemmar i Journalistförbundet.

Här dryftas frågor som har anknytning till frilanseri; som arvoden, upphovsrätt, teknik som kan underlätta vardagen som frilans, problem med uppdragsgivare, etiska och fackliga frågor. Information om fackliga möten och nätverk sprids också via Snackbar.

För att komma med i Snackbar skickar du e-post till info@frilansriks.org. Samma sak om du är med och vill gå ur.

Även intressemedlemmar i en frilansklubb kan vara med i Snackbar. Läs mer om i-medlemskap här.  

Andra diskussionslistor
Det finns även mer specifika diskussionslistor för dig som vill ställa frågor till eller diskutera med andra frilansar som har samma inriktning som du, eller som jobbar för samma medie eller förlag. Listorna kan vara till hjälp för att diskutera exempelvis upphovsrätt och arvoden. För att gå med eller ur någon av listorna, skicka e-post till info@frilansriks.org.

Har du själv idéer om ytterligare diskussionslistor, för specifika medier/förlag eller för frilansjournalister med en viss inriktning? Hör gärna av dig till info@frilansriks.org.

Listor för frilansar med en viss inriktning:
Fotografer inom Frilans Riks - fotograf@frilansriks.org

Utlandsfrilansar - utland@frilansriks.org

Radiofrilansar - radio@frilansriks.org

Listor för frilansar som jobbar för specifika medier/förlag (dessa är öppna även för frilansar som inte är frilansmedlemmar i Journalistförbundet):

Aller Media - allernet@frilansriks.org

Forma Magazines - forma@frilansriks.org

Göteborgsposten - gp@frilansriks.org

LRF Media - lrf@frilansriks.org

Fysiska nätverk
Västra Frilansklubben och Frilans Syd har även mindre nätverk med frilansar som träffas regelbundet för att diskutera yrkesfrågor. Om du vill gå med i ett sådant nätverk kan du hitta kontaktuppgifter här.

Facebook
Frilans Riks har en facebookgrupp där både fackliga frågor och frilansfrågor i bredare bemärkelse diskuteras. För att gå med, anmäl dig här.