Om du funderar på att börja frilansa

I samband med neddragningar, uppsägningar på grund av arbetsbrist och/eller erbjudande av avgångsvederlag, kan funderingar komma upp om att istället börja frilansa som journalist. Här nedan finns tips om hur det är att arbeta som frilans, skillnader mellan att vara frilans och anställd med mera.

Hur du tar betalt 
Förbundet har en frilansrekommendation och en frilanskalkylator för frilansuppdrag. De utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.

Acceptera att du måste lära dig säljandets svåra konst för att klara dig som frilans. Nyttiga och lönande tips hittar du till exempel i boken ”Försäljning för icke-säljare” av Britt-Marie Ahrnell och Leif Klockare (Liber).

Läs mer här

Frilans Riks
Som frilans tillhör du någon av klubbarna inom Frilans Riks som är ett rikstäckande distrikt. Du kan vara medlem även om du bedriver din verksamhet i företagsform. Både klubbarna och distriktet har en mängd olika aktiviteter som ger tips, stöd och råd i både yrkes- och fackförbundsfrågor.

Läs mer om Frilans Riks och klubbarnas verksamhet.

Servicebolaget
Som frilansmedlem i Journalistförbundet är du ansluten till förbundets Servicebolag som ger dig råd i företagsfrågor, kostnadsfri rådgivning i skattefrågor, kurser ibland annat företagsutveckling, wordpress och annat som är viktigt för frilansar.

Ragga jobb
På förbundets digitala Frilanskatalog kan du registrera dig med dina specialkunskaper så uppdragsgivare lättare kan hitta dig.

Måste du starta eget?
Nej. Men för de allra flesta är det en bra idé att ansöka om F-skattsedel. Då räknas du som enskild näringsidkare, det betyder att du själv ansvarar för skatt och sociala avgifter. Det blir också lättare att göra avdrag om du är F-skattare och avdragen blir mer värda.

Läs mer på www.verksamt.se

Skillnader mellan frilans och anställd
Frilansars och anställda journalisters arvoden/löner och villkor hänger ihop. Sämre villkor för den ena gruppen leder så småningom till sämre villkor för den andra. En journalist kan inte vara både frilans och anställd samtidigt för samma uppdragsgivare. Avtalet mellan journalisten och uppdragsgivaren måste vara antingen ett anställningsavtal eller ett frilansavtal – vilket avgörs av det som inom arbetsrätten kallas för arbetstagarbegreppet.

Något förenklat kan man säga att de journalister som har en osjälvständig ställning i förhållande till arbetsgivaren anses vara anställda, medan de som är mera självständiga anses vara frilansar. Graden av självständighet avgörs av flera kriterier, men i vilken omfattning journalisten är underställd löpande arbetsledning är en viktig omständighet. Här redogörs för likheter och skillnader, för att öka kunskapen och medvetenheten bland de anställda om frilansarnas villkor – och vice versa.

Anställda
Anställd är den som arbetar åt en arbetsgivare. Anställningen kan vara tidsbegränsad eller tillsvidare. Tillsvidareanställningen har dock ingen livstidsgaranti. På många redaktioner pågår sedan länge en kraftig nedskärning av antalet anställda.

Frilansar
Frilans är den som arbetar självständigt för flera uppdragsgivare och som antingen är f-skattare och själv betalar in skatt och arbetsgivaravgifter eller är a-skattare, då uppdragsgivaren betalar in skatt och arbetsgivaravgifter. På många redaktioner pågår också nedskärning av medverkan av frilansar. Läs mer om skillnaden mellan att vara anställd och frilans.

Läs också hur företagsklubbar och frilansar kan samarbeta tillsammans eftersom villkoren för anställd och frilansar påverkar varandra.

Kontaktuppgifter/webbplatser
- Styrelsen för Frilans Riks
- Frilans riks webbplats

Servicebolagets rådgivning: 
- Servicebolagets webbplats

Bolagsverket om företagande:
www.verksamt.se