Frågor och svar om frilanskalkylatorn

Här hittar du svar på vanliga frågor kring frilanskalkylatorn.

Hur kan man använda kalkylatorn i relation till rekommendationen?
Beloppet i rekommendationen är som sagt ett riktmärke, en rekommendation som utgår från genomsnittslönen för reportrar och fotografer inom dagstidningsområdet i Stockholm, den största gruppen av medlemmar.

Samtidigt är det viktigt att tänka på att Journalistförbundet tillämpar individuell lönesättning för anställda. Den principen kan även frilansar använda. 

Det innebär att du ska utgå från dina egna förutsättningar, kunskaper och erfarenheter när du skriver in en tänkt månadslön i kalkylatorn.

Ett annat sätt är att ta reda på genomsnittslönen för det företag du ska frilansa för och skriva in den.

Kalkylatorn tar också hänsyn till dina kostnader i ditt företag.


Varför är priserna för arkivbilder annorlunda jämförda med andra organisationers prislistor?

Vi har en något annorlunda (högre) uppfattning om det rimliga värdet på våra medlemmars arbete i förhållande till marknaden.


Varför är nivån för återkommande uppdrag borttagen, den fanns med i den tidigare frilansrekommendationen?

Du ska inte ha lägre betalt för att uppdragen är återkommande. Men du kan ta hänsyn till återkommande uppdrag genom att justera nivån på OH-tid. Den kan sänkas eftersom du behöver lägga ned lika mycket tid på att finna nya uppdrag om du har återkommande uppdrag.

En sänkt OH-nivå sänker arvodet. Vi rekommenderar dock en frilans med få men stora uppdrag att ta höjd för den risk som finns att förlora ett stort uppdrag. Det kan du göra genom att höja nivån för flexibilitet längre ned i kalkylatorn.


Hur ska man räkna på ersättning för lång arbetslivserfarenhet och specialkunskaper?

Genom att skriva in en högre tänkt ingångslön i början av kalkylatorn.


Varför går det inte att välja inkomst i A-skatt i kalkylatorn?       

Kalkylatorn är tänkt för företagare som kan dra av kostnaderna i sin rörelse. Det kan inte en A-skattare göra i samma utsträckning eftersom uppdragsgivaren betalar sociala avgifter och drar skatt. Men i rekommendationen framgår vad nivåerna för arvodena för F-skatt motsvarar i A-skatt. 

Var/hur hittar man relevant lönestatistik? Till exempel om jag vill kolla vad anställda på en viss tidning tjänar? Eller anställda på tidskrifter i Stockholm?
förbundets hemsida (kräver inloggning) kan du se lönestatistik uppdelad på bransch, befattning, ålder, och geografisk spridning. Den är dock inte uppdelad på företag.  
För att få reda på lönelägen på en speciell redaktion, kontaktar du klubben. Här hittar du information till andra klubbstyrelser (kräver inloggning) .

- Till frilanskalkylatorn
- Till frilansrekommendationen