Arvodesguiden

Arvodesguiden är en gratistjänst för frilans- och studerandemedlemmar i Journalistförbundet. Här kan du se vad uppdragsgivare har betalat dina kollegor och du bidrar genom att själv lämna rapporter.

Även intressemedlemmar i en frilansklubb har tillgång till Arvodesguiden. Läs mer om i-medlemskap här

Du hittar Arvodesguiden här: www.arvodesguiden.se