Frilans

De här sidorna är för dig som är verksam som frilans. Här hittar du bra länkar till distriktet, nätverk och tjänster som Journalistförbundets medlemmar erbjuds.

Frilansar i förbundet erbjuds till exempel förhandlingshjälp och rådgivning i till exempel upphovsrätts- och arvodestvister av förbundets Förhandlingsjour. Medlemsservice hjälper dig med ditt lösenord till förbundets hemsida eller att uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret. Vid etiska dilemman i frilansjobbet kan du rådgöra med sekreteraren i Yrkesetiska nämnden. Om du vill ha kontakt med en erfaren kollega hör av dig till Frilans Riks via Frilans Riks egna distriktssida, frilansriks.org.

Alla frilansjournalister i Journalistförbundet tillhör distriktet Frilans Riks. På distriktets hemsida hittar du information om distriktets verksamhet men också länkar till de olika lokala frilansklubbar som finns runt om i landet. 

Dessutom finns en rad tjänster för dig som frilans.

Med hjälp av Frilanskalkylatorn kan du räkna ut vilket arvode du behöver begära för dina uppdrag och se hur det förhåller sig till din månadsinkomst.

Frilanskatalogen kan du marknadsföra dig själv och dina tjänster. Uppdragsgivare kan sen söka där efter frilansar till olika uppdrag.

Behöver du hjälp med moms, bokföring, deklaration eller tips på vad du ska tänka på när du köper ny dator är du som frilansmedlem också medlem i Servicebolaget som ger dig service i frågor som rör ditt företag. Servicebolaget ordnar även kurser och seminarier som ingår för frilansmedlemmar.

På Arvodesguiden hittar du aktuella arvoden för frilansuppdrag som olika frilansar själva matat in i en stor databas. Du kan också ta hjälp av vår frilansrekommendation. Även intressemedlemmar i en frilansklubb har tillgång till Arvodesguiden. Läs mer om i-medlemskap här

Fyra gånger per år kommer tidningen Frilansen. Tidningen är en bilaga till Journalisten som du får som medlem i Journalistförbundet. Frilansen innehåller tips, intervjuer med frilansjournalister, frilansfrågor såsom ekonomi och företagande, artiklar om att sälja och ta betalt med mera.

Börja frilansa
Om du funderar på att börja frilansa så finns en rad tips hur du kommer igång här

Taggar: frilans