Facklig grundkurs för förtroendevalda

På Journalistförbundets fackliga grundkurs går vi igenom grunderna i de arbetsrättsliga lagarna, Förtroendemannalagen, Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen och Lagen om anställningsskydd i både teori och praktik. Du får också tips om hur ni kan jobba med rekrytering, information om kollektivavtalets värde, förhandlingstips och en genomgång av löneavtalet.

Anmälan

8-9 maj
Anmäl dig här (kräver att du är inloggad)
Sista anmälan: 3 april

30-31 maj
Anmäl dig här (kräver att du är inloggad)
Sista anmälan: 25 april

Cirka en månad före kursstart får du besked på om du kommit med på kursen eller ej. Anmäl redan vid ansökan till din arbetsgivare att du har sökt kursen och har för avsikt att gå kursen om du kommer in.

Ledighet för kurserna

Kurserna för anställda riktar sig till fackligt förtroendevalda enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Ledighetens förläggning bestäms efter överläggning enligt 6 § FML, i god tid före kursstart. Vi rekommenderar att ni meddelar arbetsgivaren att ni har sökt kursen samtidigt som du får bekräftelse att vi tagit emot ansökan. Skulle kursen ligga på er schemalediga dag, försök redan vid anmälningstillfället få arbetsgivaren att ändra ert schema, då ni tyvärr inte har laglig rätt att få en annan ledig dag om kursen ligger på er lediga dag.
Kurstiden är efter överläggningen betald arbetstid enligt 7 § FML.

Kontakt

För frågor kring kurserna om till exempel anmälan, resor och logi, mejla: kurser@sjf.se