Nya bemanningschefen vill skapa mer trygghet

Mittmedia Kompetens går in i Marieberg Media och Elsa Falk kliver in som tillförordnad chef för bemanningsbolaget. Hon hoppas kunna skapa mer trygghet för de anställda och tycker att det vore bra om en lokal fackklubb kunde komma igång.

Vad har du för förväntningar inför att du kliver in som chef?

– Mina förväntningar handlar faktiskt först och främst om att den eländiga pandemin ska klinga av. Så vi kan träffas som normala människor. Just nu försöker jag, tillsammans med Marieberg Medias konsultchefer, hålla igång kommunikation och försök till samvaro via mejl och videomöten. En habil lösning, säger Elsa Falk och fortsätter:

– Sedan hoppas jag att den omorganisation vi gjort, som nu 1 mars "kröns" med en verksamhetsövergång för alla medarbetare på Mittmedia Kompetens till Marieberg Media, ska visa sig fungera väl. Att det ska bli enklare för medarbetarna på Marieberg Media att veta till vem man ska vända sig till vid frågor, och att det ska bli tydligare för våra kundföretag att veta vem på Marieberg Media som ansvarar för vad.

Elsa Falk understryker att hon än så länge bara är tillförordnad chef på Marieberg Media.

– Hur det blir framåt lär tiden utvisa, säger hon.

Hur tror du man kan skapa så stor trygghet som möjligt för de anställda på Marieberg Media?

– En fast anställning skapar i de flesta fall större trygghet. Så ju fler medarbetare på Marieberg Media som vi kan fastanställa, desto större trygghet bör vi ju rimligen kunna skapa. Sedan kan vi inte fastanställa alla, för vi har bara de uppdrag vi har.

– I övrigt så hoppas jag (återigen) att den nya organisationsstrukturen ska kunna bidra till större trygghetskänsla för våra medarbetare. Upplever man tydlighet i organisationen och det är enkelt att nå sin konsultchef, så inbillar jag mig att känslan av trygghet ökar. Utöver detta så är det ju självklart viktigt att våra ägare har en stabil ekonomi och att den del av mediebranschen där vi verkar har ljusa framtidsutsikter. Glädjande nog så har publicistiken fått sig en uppsving i pandemitider och Bonnier News varumärken har fått vind i seglen när det kommer till läsaraffären. Riktigt roligt och hoppfullt – och trygghetsskapande, säger Elsa Falk.

Vad tänker du att det kan finnas för vinster med ett fackligt engagemang hos de anställda?

– Att arbetsgivaren löpande för en dialog med sina medarbetare tror jag är A och O för ett väl fungerande företag. För alla parter, inte minst för arbetsgivaren, är det ju då enklare om det finns lokala fackliga representanter att resonera med. En lokal klubb känner företaget och människorna som jobbar där, och det går då i bästa fall smidigare att lösa gemensamt uppkomna problem. Med en lokal klubb tror jag också att vi som arbetsgivare snabbare kan få reda på eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Sedan är man som arbetsgivare och lokal klubb naturligtvis inte alltid överens – och det är ju det som är själva finessen. Mångfald och olika infallsvinklar gynnar helheten.

Senast ändrad 25 februari 2021