Journalistförbundets julkalender 2022

Publicerad 23 december 2022

I årets julkalender har vi valt att lyfta fram innehållet i vårt medlemskap. När vardagen tuffar på kanske man inte tänker på alla våra resurser som man kan använda sig av som medlem. Men nu kommer en hel radda tips. På rim dessutom!

Kalendern uppdateras här på sjf.se samt läggs ut på Instagram och Facebook. Vi ber om ursäkt på förhand för eventuell varierande kvalitet på rimmen ...

Lucka 24
Styrka i gemenskapen

Lucka 24: Styrka i gemenskapen 

Gemenskapen i medlemskapet är hjärtat vårt
För goda villkor det bankar hårt
Istället för att stå ensam kan man vara flera
Många som går samman kan göra mycket mera
När vi är enade går det som en dans
Vi är starka tillsammans

När vi är många som vill samma sak, som till exempel ha det bra på jobbet och få schysta löner och arvoden – då är det förstås en stor styrka att vara många. Att vi organiserar oss i ett fackförbund och ställer krav och jobbar för viktiga frågor tillsammans gör stor skillnad. 

Härmed avslutas 2022 års julkalender och vi passar på att tacka alla medlemmar för gemenskapen i år. Oavsett om du firar jul eller inte, om du är ledig eller om du jobbar så att andra kan vara lediga: Ha nu ett riktigt gott slut på året!

Lucka 23
Förtroendevalda

Lucka 23: Fackligt förtroendevalda

Våra förtroendevalda får hjulen att rulla 
De jobbar på för muggar fulla 
Vi stöttar och förhandlar från centralt håll
Men det är folket på golvet som har koll
Utan förtroendevalda blir det inget fack
Nästa gång du möter en, säg tack

Det är de förtroendevalda som dagligen håller det lokalfackliga arbetet levande. Tack alla våra duktiga förtroendevalda för era insatser i år! Vi fortsätter förstås att utbilda fler förtroendevalda även nästa år. Sugen? Hör av dig – att jobba fackligt är både roligt och viktigt. Kanske det blir du som väljs vid årsmötet efter årsskiftet …

När det finns en aktiv fackklubb på en arbetsplats, med förtroendevalda medlemmar som bildar en styrelse, ökar möjligheterna till förändring och förbättring markant – det är också först då som Förtroendemannalagen och Medbestämmandelagen kan appliceras fullt ut. När det finns förtroendevalda på en arbetsplats får de laglig rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid, rätt att ta del av mer information från företaget och rätt att förhandla.

Frilansfackliga har inte samma lagar och kollektivavtal att luta sig på, men jobbar på de mest kreativa sätt för att skapa värde för medlemmarna genom exempelvis påverkansarbete gentemot uppdragsgivare, nätverkande, kommunikation och information i aktuella frågor, anordnande av gemensamma aktiviteter och föreläsningar. Och så vidare!

Engagera dig

Lucka 22
Internationell solidaritet

Lucka 22: Internationell solidaritet

Till kollegor i världens alla länder 
Vill vi sträcka ut våra händer
Tillsammans kan vi göra mer
För att stoppa det som sker 
På ställen med med liten yttrandefrihet
Och hjälpa till att öka facklig verksamhet

Journalistförbundets huvudsakliga verksamhet är förlagd i Sverige, men genom samarbeten vill vi också verka för goda villkor för journalister, journalistik och demokrati i hela världen.

Journalistförbundet samarbetar internationellt på tre nivåer: globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ, på europeisk nivå via European Federation of Journalists, EFJ (IFJ:s regionala organisationsled i Europa) och i Norden genom Nordiska Journalistförbundet, NJF.

IFJ arbetar för att bygga upp och utveckla journalistfackliga organisationer i utvecklingsländer. Projekten finansieras av LO:s, TCO:s och SACO:s gemensamma organ för utvecklingssamarbete, Union to Union (som i sin tur får pengar från SIDA).

Journalistförbundets internationella arbete

Journalistförbundet startade i våras en insamlingsfond för att stötta våra kollegor i Ukraina. Skicka gärna in ett bidrag i jul!

Journalistförbundets insamlingsfond

Se projektkoordinatorn på mediefacket i Montenegro berätta om deras verksamhet här:
 

Lucka 21

 

Journalisten

Lucka 21: Tidningen Journalisten

Journalisten läses av medlemmar många
Redaktionens uppgift är att fånga
Aktuella frågor för journalister och branschen
Granskar förbundet noga i sömmen sen

En prenumeration på tidningen Journalisten ingår i medlemskapet. Journalistens oberoende redaktion bevakar branschen, förbundet, journalisternas villkor, yrkesfrågorna, journalistiken och mediepolitiken. Journalisten är den största medietidningen i Sverige.

Journalisten

Lucka 20
Pressklubben
Pressklubben

Lucka 20: Rabatt på Pressklubben

På Pressklubben dras procenten bort
Om du visar ditt snygga presskort
När smaker från England, Tyskland och Belgien
Möter svenskt vill du komma tillbaka igen och igen
Kanske redan på nyårssupé den trettioförsta
Då ska du inte efter gott behöva törsta

Som medlem i Journalistförbundet har du 20 procents rabatt på Pressklubben i Stockholm, vid uppvisande av ditt presskort. Bra att komma ihåg om du skulle råka ha vägarna förbi! 

På nyårsafton serveras nyårssupé. Mer information och bokning: Pressklubben.se.

Lucka 19
Yttrandefrihet

Lucka 19: Fack- OCH yrkesförbund

Journalistförbundet är ett fack men oh så mycket mer
Vi är ett yrkesförbund också, du ser
I demokratins tjänst jobbar vi på
Det vi har i fokus, det är inga frågor små
Öppenhet, etik, yttrandefrihet
Det är bland det bästa vi vet

Något som är speciellt med Journalistförbundet är att vi är både ett fackförbund OCH ett yrkesförbund. Två i ett! Som fackförbund företräder, stöttar och hjälper vi våra medlemmar för att skapa så bra villkor som möjligt i arbetslivet. Som yrkesförbund jobbar vi med övergripande och stora frågor som är särskilt viktiga för våra medlemmar, journalisterna. Det är bland annat yttrandefrihet och öppenhet – frågor som även har en central roll för alla i ett demokratiskt samhälle. Yrkesetiken har också stort fokus, den är avgörande för upprätthållandet av journalisternas trovärdighet och själva journalistikens status. 

Vi träffar politiker, skriver debattartiklar, medverkar i manifestationer, deltar i branschråd, samarbetar med andra medie- och yttrandefrihetsinriktade organisationer. Vi är också remissinstans när nya förslag ligger uppe inför beslut om lagar och politiska insatser.

Lucka 18
Kukkola

Lucka 18: Stipendier

Med ett stipendium i din hand
Kan du resa till annat land
Fördjupa dina språkkunskaper
Eller fixa någon kompetens som är knaper
Och tänk hur härligt det skulle va sen
Att få inspireras vid Kukkolaforsen

Journalistförbundet delar varje år ut stora summor pengar i form av stipendier. Pengarna är kopierings-/ upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access och CopySwede. Personer som bidragit till dessa ersättningar kan söka stipendierna. Stipendierna kan gå till exempelvis språkstudier, vistelse på inspirerande plats, kurser i säkerhetspolitik, säkerhetskurs, utbildning och kompetensutveckling. 

Stipendier

Lucka 17
Frilans Syd Talks

Lucka 17: Föreläsningar och aktiviteter

Som medlem bjuds du ibland in
Till webbinarium på datorn din
Det kan också bli ett och annat arrangemang
Med trevligt mingel och ämnen som väcker engagemang

Ett antal gånger per år anordnar förbundet och våra klubbar/sektioner olika aktiviteter för medlemmar, till exempel webbinarier, panelsamtal och träffar. Som medlem är du både med i Journalistförbundet centralt och i en klubb eller en sektion. Om du har en idé eller önskan om vad som ska anordnas kan du både höra av dig till kansliet eller ta eget initiativ i din klubb/sektion. 

På dagens kalenderbild finns ett exempel på ett arrangemang hos en av våra frilanssektioner: Frilans Syd Talks – återkommande panelsamtal med kunniga deltagare och aktuella ämnen. Datum för nästa tillfälle är ännu inte satt, men håll utkik i Frilans Syds Facebook-grupp

I början av året kommer förbundet centralt bjuda in alla medlemmar till ”Sköna snubbar förändrar inte världen – Ett webbinarium och samtal om ett jämställt arbetsliv”. Mer info kommer inom kort.

Lucka 16
Lucka 16

Lucka 16: Rabatt på bolån

Om du ska låna till eget bo 
Du kanske kan ta det med mera ro 
När du vet att du har rabatt som medlem 
Vi önskar dig lycka i ditt nya hem

Danske Bank erbjuder rabatterat privatlån samt förmånliga villkor gällande kontopaket, bo-, och billån till medlemmar i TCO-förbund. Nytt för 2022 är att bolåneräntorna baseras på belåningsgrad. Läs mer om detta erbjudande här. Din make/maka/sambo erbjuds samma villkor som du.

SEB erbjuder rabatterade bolån till medlemmar i TCO-förbund. Läs mer om detta erbjudande härSEB erbjuder också ett så kallat medlemslån till förmånliga villkor.

Lucka 15
Lucka 15

Lucka 15: Möjlighet att påverka

Vilka frågor tycker du är av största vikt? 
Hos oss är det lätt att vädra sin åsikt 
Så kör igång en kampanj, skriv en motion 
Var med på mötet och välj rätt person 
Ser du en lösning av annan och bättre sort? 
Skicka ditt förslag direkt till högsta ort

Journalistförbundet är en demokratiskt styrd organisation. En ny förbundsstyrelse väljs vid kongressen som hålls vart tredje-fjärde år, och den har förtroendet att styra Journalistförbundets arbete. Som enskild medlem är du med i Journalistförbundet centralt, och även i din lokala klubb/sektion. Du har goda möjligheter att göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning och ageranden både lokalt och centralt. Du kan lyfta och/eller driva viktiga frågor i din lokala klubb/sektion. Du kan även, själv eller tillsammans med andra, skriva motioner till kongressen eller föreslå saker till sittande förbundsstyrelse. Den sistnämnda typen av förslag mejlar du helt enkelt till forbundsstyrelsen@sjf.se

Har du idéer om en kampanj eller kanske en debattartikel? Vi välkomnar alla initiativ och stöttar goda idéer så mycket vi kan. Mejla förbundsstyrelsen eller kansliet om det är något du klurar på.

Efter årsskiftet drar ”årsmötessäsongen” igång. Se till att fundera över vad du tycker är viktigast att driva i din klubb/sektion, om det finns något som kan förbättras – och om du kanske ska skriva en motion inför ert årsmöte.

Så kan du engagera dig och vara med och påverka 

Lucka 14
Elite hotel

Lucka 14: Hotell

Efter julkalas dagen lång 
Med massa mat och glader sång 
Kanske du vill söka ro på eget håll 
Krypa ner under hotellakans krispiga fåll 
Medan släkten hemma fortsätter hålla hov 
Du har ju bra rabatt på helger och lov

Oavsett om du firar jul eller inte, och oavsett om du umgås med släkt eller inte – så finns hursomhelst chansen att boka en skön hotellvistelse till rabatterat pris.

  • På Elite Hotel får du som TCO-medlem upp till 20 procents rabatt under helger och lov. Erbjudandet baseras på Elite Hotels ordinarie dagspris, så kallat flexpris, i mån av plats. 
  • På Nordic Choice Hotels får du som TCO-medlem 15 procents rabatt på helger, det vill säga fredag-måndag, samt lovperioder.

Bokningslänkar hittar du här.

Lucka 13
Förhandlare

Lucka 13: Förhandlare

Om du hamnat i knivig arbetsrättslig sits
Måste tampas med mörker som bits
Då kan en förhandlare skrida in
Och bringa ljus i frågan din

På Journalistförbundets förhandlingsavdelning jobbar nio förhandlare, som alla är experter på arbetsrätt. Det är åtta ombudsmän och en förhandlingschef: Katarina Dahlskog. Om du är anställd och behöver hjälp i ett förhandlingsärende är första steget att se vad den lokala klubben kan göra i frågan, klubben (och dess förtroendevalda styrelse) är lokal arbetstagarpart i förhandling gentemot arbetsgivare. Förhoppningsvis räcker det steget, men ibland kan man behöva ta in en ombudsman från Journalistförbundet som kommunicerar och/eller förhandlar med arbetsgivaren. Journalistförbundet är central part. Ibland gäller det enskilda ärenden och ibland är det mer övergripande ärenden som berör alla medlemmar på en arbetsplats. 

Om du inte vore med i facket skulle du behöva förhandla i frågan själv, eller anlita en fristående arbetsrättsjurist. Dock jobbar de flesta arbetsrättjurister på fackförbund, så fristående sådana är ganska sällsynta. Det skulle dessutom kosta en del pengar. Medlemmar betalar inget extra när Journalistförbundet beslutar att väcka förhandling, det ingår och är en grundpelare i det fackliga medlemskapet.

I vissa fall driver Journalistförbundet förhandlingsärenden till domstol. Väl avvägda beslut om huruvida vi ska göra detta fattas i varje enskilt fall. Detta bland annat på grund av att vi måste hantera förbundets – och medlemmarnas – resurser ansvarsfullt.

Som frilans/egenföretagare är du din egen förhandlare och part, men vi bistår dig med råd, stöd och hjälp.

Lucka 12
Avtal

Lucka 12: Avtal

Du råkar jobba i ett av de länder 
Där du är som i tryggast händer
När du dig på arbetsmarknaden befinner
Du på att jobba med schysta villkor vinner 
Vi med de flesta medieföretag kollektivavtal har 

Som frilans kan du också få avtalsstöd och svar

Den svenska modellen går ut på att arbetstagarnas och arbetsgivarnas respektive organisationer kommer överens om vad som ska gälla på arbetsmarknaden. I botten ligger lagarna som gäller för alla, och ovanpå dem kommer kollektivavtalen som vi parter förhandlar om. Och efter årsskiftet är det dags igen! När man jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med oss är grundläggande schysta villkor säkerställda. Ordning och reda. Tjänstepensionen betalas in och vid olika skeenden i livet och arbetslivet har man extra trygghet, ofta i form av pengar. Ungefär 80 000 kronor extra tjänar man om året på att jobba på ett företag med kollektivavtal. Många av våra arbetsplatsklubbar har dessutom sett till att förhandla fram lokala avtal om förbättrade villkor som gäller på arbetsplatsen. 

Om man är egenföretagare måste man generellt förhandla om sina villkor och ersättning själv, men Journalistförbundet har faktiskt också ett frilansavtal som gäller för våra frilansmedlemmar på alla företag som har kollektivavtal med oss. Bakom inloggning på sjf.se finns mallar för enskilda avtal med uppdragsgivare. Om man är medietextare kan man använda sig av avtal som de förtroendevalda i vår medietextarklubb förhandlat fram.

Kollektivavtal och frilansavtal

Avtalsvägledning för frilansar

Lucka 11
Olle Wilöf

Lucka 11: Upphovsrättsjurist

Om du utsätts för fulavtal
Av uppdragsgivare modell extra hal
Då kommer vår Olle in med sin expertis
Kanske kan det bli påfyllning i din spargris
Han ser till att det blir rätt och riktigt
Att bevaka din upphovsrätt är viktigt

Upphovsrättslagstiftningen är stark i Sverige, men tyvärr möts man i vår bransch ofta av ”erbjudanden” om att man ska ge bort eller sälja sin upphovsrätt alltför billigt. Ibland utsätts man för rena rama stölder. Det kan vara svårt att ensam stå emot påtryckningar och slåss för sin sak, men då är det skönt att vara med i facket. Journalistförbundet har en upphovsrättsjurist, Olle Wilöf, som hjälper våra medlemmar slå vakt om sina rättigheter. Hans insats kan bestå i allt från att författa ett enkelt skriftligt krav till att företräda en medlem i rätten.

Lucka 10
Riva del Sole

Lucka 10: Rabatt på semesterboende

När du stresskurvan vill plana
Ta din tillflykt till Toscana
Resorten tar emot dig i vår
Låter ljumma vindar stryka ditt hår
Med vår rabatt kanske du har råd
Med detta sköna lyxiga flåd 

Som medlem i ett TCO-förbund har du rabatt på semesteranläggningen Riva del Sole Resort & Spa i Toscana, norr om Rom. 20 procent billigare pris för lägenheter och 10 procent för hotellrum.

Riva del Sole

Lucka 9
Frilanskatalogen

Lucka 9: Frilanskatalogen

Lägg i vår katalog in ditt goa fejs
Och berätta om din kompetens och sånt grejs
Du ökar din chans till fler uppdrag
Och kan få riktigt bra förslag
Från redaktörer som vill hitta rätt
Gört nu, det är lätt som en plätt

I frilansmedlemskapet ingår en plats i Journalistförbundets frilanskatalog. Många av våra frilansmedlemmar har med hjälp av att de synts i katalogen fått seriösa, schysta och återkommande uppdragsgivare.

"Frilanskatalogen gav seriösa och välbetalda jobb"

Frilanskatalogen

Lucka 8
Kompetensutveckling

Lucka 8: Kompetensutveckling

Riktigt gött det ju känns
När en får utveckla sin kompetens
När du lärt dig massa nytt
Har det kanske fetare lönekuvert betytt
Om du är frilans finns extra resurs
Hos Journalistförbundet du kan gå kurs

Nu, mer än någonsin, handlar det om att ständigt utvecklas på arbetsmarknaden. Eftersom vi jobbar mycket digitalt går det extra snabbt framåt i just vår bransch. Yrket förändras, både när det gäller teknik och journalistikens innehåll. Om du är anställd har arbetsgivaren ansvar för att du får relevant kompetensutveckling. Även du själv bör ta varje chans du kan till att föreslå vad som ska finnas med i just din kompetensutvecklingsplan. Ju mer du utvecklas under året, desto större chans har du också till en bra löneförhöjning. Journalistförbundet har länge prioriterat kompetensutveckling, vilket resulterat i att det i våra kollektivavtal finns skrivningar om till exempel hur kompetensutvecklingsråd ska bildas och jobba för att förbättra och upprätthålla kompetensutvecklingen på arbetsplatserna. Om du är frilansmedlem i Journalistförbundet erbjuds du varje år 25-30 kompetensutvecklande kurser. Journalistförbundets stipendier för utbildning och kompetensutveckling är också mycket populära.

Lucka 7
Justus Bennet

Lucka 7: Etisk vägledning

Ett gäng pekpinnar finns i vår etiska regelbok
Vår trovärdighet skyddas när vi följer dess lok
Men komplex är kompassen ibland
Vi ger stöd så du ror etiken iland

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd hanterar anmälningar om brott mot de yrkesetiska reglerna, men den tar också ständigt upp aktuella frågor och kikar på hur reglerna kan utvecklas och kommuniceras på bästa sätt. Att vi tillsammans ser till att upprätthålla att yrkesreglerna efterföljs hjälper till att stärka det viktigaste kapital vi journalister har: Vår trovärdighet. Du kan boka en föreläsning med vår etikombudsman Justus Bennet, som gärna kommer och föreläser eller håller i en etisk diskussion på redaktion, frilanskontor eller journalistutbildning.

Yrkesetik

Lucka 6
Lucka 6

Lucka 6: Internationellt presskort

Ska du ge dig ut på uppdrag i fjärran land
Då kan det vara bra att ha i din hand
Ett rött fodral som skriker ”PRESS”
Men vänta inte till dess
Beställ ditt internationella kort nu och här
Medan du övar på din vokabulär
Det är bara att skicka in ett formulär

Svenska Journalistförbundet är en del av International Federation of Journalists, IFJ. Alla som är medlemmar i något av de ingående förbunden har rätt att ansöka om ett internationellt presskort. Just dessa kort görs på plats på vårt kansli i Stockholm, så genom att ansöka om ett sådant kan man även runda de nu långa väntetiderna för våra vanliga presskort, som beror på materialbrist hos id-kortsleverantören. Du behöver skicka in ett formulär som finns på vår hemsida, samt två foton. Kom ihåg att läsa instruktionerna innan du ansöker.

Internationellt presskort

Lucka 5
Löneförhöjning

Lucka 5: Löneförhöjning

Vad ska en göra för att få högre lön?
Inte ska en behöva byta kön?
Eller jobba som en slav 
Fastkedjad i mediefabrikens nav
Nej med kollektivavtalet blir det ordning och reda
Och när facket förhandlat blir det löning på freda

Att ens lön som anställd journalist brukar höjas en gång om året, det är inget som regleras i lagen. Nivån på potten och höjningen styrs av vad vi kommit överens med Medieföretagen om i kollektivavtalsförhandlingarna. Hur sedan potten ska fördelas, och om något tillskott utanför potten ska tillkomma, det är den lokala klubben med och förhandlar om med arbetsgivaren. Journalistförbundets kollektivavtal innehåller en mall för hur löneprocessen ska hanteras under året, och de lokala parterna har den som stöd i sitt gemensamma arbete. Se alltid till att hålla kontakt med din klubb/sektion. Var noga med att informera den om hur du utvecklats och hur din arbetsinsats sett ut inför löneförhandlingarna. Ska du förhandla själv? Hör av dig till oss för råd och stöd!

Läs mer om lön och arvode
 

Lucka 4
jultåg

 

Lucka 4: Rabatt på tågresor

Din resa genom snötäckta landskap 
Blir rabatterad genom ditt medlemskap
Skynda boka din tågbiljett
Hoppas färden mot julen blir rask och lätt

Medlemmar i TCO-förbund har 10 procents rabatt på SJ-resor, som bokas minst 10 dagar i förväg. Rabatten gäller både 1 klass och 2 klass, dag- och nattåg. Så skynda boka din julresa!

Läs mer och boka resa här

 

Lucka 3

 

 

 

 

 

Lucka 3

Lucka 3: Frilanskursen ”Få fart på säljet”

Knapert i din frilanskassa? 
Då har vi tips som är vassa
Vår kurs kan få fart på ditt sälj
Anmäl dig redan denna helg

Häng med på vår frilanskurs ”Få fart på säljet” i februari! Den ingår i frilansmedlemskapet, men andra kan delta mot en avgift och i mån av plats. 

Läs mer och anmäl dig här

Lucka 2

 

Lucka 2

 

 

 

Lucka 2: Inkomstförsäkring

Om jobbtillvaron blir extra osäker och stygg 
Gör inkomstförsäkringen dig mera trygg 
Det känns gott med stöd för din rygg

Ditt jobb är en stor del av ditt liv, och den inkomst som jobbet ger krävs för att få vardagen att gå ihop. Många tycker därför att det är en extra trygghet att försäkra sin inkomst. Särskilt när omvärlden inte känns helt trygg. När du är medlem hos oss, och anger att du är med i en a-kassa, kopplas en inkomstförsäkring på ditt medlemskap. Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen beräknas på den del av din inkomst som ligger ovanför a-kassans inkomsttak. Du kan därmed få en sammanlagd ersättning, från a-kassan och inkomstförsäkringen, som är beräknad på inkomster upp till 60 000 kronor före skatt i som längst 120 ersättningsdagar. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring med möjlighet till ersättning i ytterligare 120 dagar. Men se till att inte överförsäkra dig! Kolla med försäkringsbolaget (Bliwa) vad just du med just din inkomstnivå bör teckna.

Inkomstförsäkring

 

Lucka 1

 

 

Journalistförbundet Rådgivning

 

Lucka 1: Journalistförbundet Rådgivning

Många hör av sig för att funderingar bolla 
Och även om vi inte kan trolla 
Så svarar vi på dina frågor, stora som små 

Ofta kan vi lösa ett problem, eller två

I ditt medlemskap ingår råd och stöd från våra kunniga ombudsmän och jurister. Du kan ringa under telefontiderna och när som helst mejla oss dina frågor och funderingar. Vi har ingen maxgräns för antalet rådgivningstimmar, och alla sorters frågor som rör arbetslivet är välkomna. Om din fråga bedöms behöva mer ingående behandling kan ett förhandlingsärende upprättas. Din lokala klubb och Journalistförbundet centralt är förhandlingspart för medlemmar. Som egenföretagare förhandlar du själv, men du kan få uppbackning av ombudsman, jurist eller lokal klubb.

 

Journalistförbundet Rådgivning

Senast ändrad 23 december 2022