Foto: Journalistförbundet

Tre stipendier att söka – passa på!

Publicerad 29 mars 2022

Journalistförbundet har just nu tre nya stipendier utlysta. Grundkurs i säkerhetspolitik, grundkurs i geodata-research och kreativitetsstipendium i Tornedalen.

Grundkurs i säkerhetspolitik

Journalistförbundet ger tillsammans med Folk och Försvar en tvådagars grundkurs i säkerhetspolitik den 9-10 juni i Stockholm. Kursen vänder sig till journalister som vill ha en uppdatering kring svensk försvars- och säkerhetspolitik  samt samhällets krisberedskap.

Läs mer och sök stipendiet

Grundkurs i geodata-research

Grundkurs i geodataresearch är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodataresearch. Du kan söka till två olika kurstillfällen. Den 9-10 eller den 12-13 maj i Stockholm. Kursen ges av j++ i Stockholm.

Läs mer och sök stipendiet

Kreativitetsstipendium i Tornedalen

Stipendiet består av att fritt disponera en stuglägenhet i Kukkolaforsen stugby, en bit norr om Haparanda, i en vecka under perioden 11 juli-2 oktober 2022. I stipendiet ingår också ett rese- och omkostnadsstipendium på 10 000 kronor.

Läs mer och sök stipendiet

Senast ändrad 29 mars 2022