Foto: Journalistförbundet

Sänkt avgift för inkomstförsäkring

Publicerad 26 april 2021

Nu sänks avgiften för inkomstförsäkringen för medlemmar som tidigare betalat 65 kronor per månad. Den nya avgiften blir 60 kronor per månad. En särskild information om ändrad avgift har skickats till berörda medlemmar med autogiro. 

Att avgiften för Journalistförbundets inkomstförsäkring sänks för medlemmar som fram till idag betalat 65 kronor per månad, är en del av förbundets arbete med att se över Journalistförbundets försäkringar. Inkomstförsäkringen förstärks dessutom med ytterligare 20 ersättningsdagar. Dagens 100 ersättningsdagar i basförsäkringen utökas till 120 ersättningsdagar. De medlemmar som har en månadsinkomst under taket i a-kassan, betalar även fortsättningsvis en avgift på 15 kronor i månaden för vår inkomstförsäkring.

Information har skickats ut under våren, och nu i dagarna får berörda medlemmar med autogiro även information om att det totala beloppet som dras varje månad förändras. Betalar du via pappers- eller e-faktura, syns förändringen av totalbeloppet på din faktura. Förutom en avgift för inkomstförsäkring för dig som registrerat medlemskap i en a-kassa, betalar alla en medlemsavgift. Utöver det kan det finnas en serviceavgift och/eller avgift till klubb/sektion/intresseförening.  

Du kan läsa mer om förändringen av inkomstförsäkringen på vår hemsida 
 

Senast ändrad 26 april 2021