SR-klubben om uppropet: Kan bli förhandlingar

Publicerad 4 februari 2021

Personer som skrivit på uppropet "Vems SR?" mot rasism har belagts med restriktioner i sina tjänster, och missnöjet med hur rasifierade journalister behandlats växer. Klubben jobbar vidare med frågan på flera olika sätt. 

– Att man får restriktioner är inte något konstigt på SR. Det förekommer ganska ofta. Skillnaden här är att väldigt många har fått liknande restriktioner samtidigt, berättar Johanna Lindblad Ahl, ordförande för journalistklubben vid Sveriges Radio.

Till Journalisten säger Olov Carlsson, biträdande programdirektör och chef för innehållsproduktionen på Sveriges Radio så här:

– Om det är så att man engagerar sig i en sakfråga och har någon sorts offentlig position i den sakfrågan så kan man inte bevaka den frågan. De som har skrivit under uppropet och aktivt tagit ställning för Black Lives Matter och andra frågor som också finns med i uppropet, de kan inte bevaka de frågorna. Det regleras i kollektivavtal och public service-avtalet att man inte kan bevaka frågor där man tagit ställning.

Klubben har granskat restriktionerna, och tittat på om det finns restriktioner som är för långtgående, eller rent av irrelevanta.

– Det jobbar vi med fortfarande och i vissa fall kan det komma att väckas förhandling. Vi inväntar besked från medlemmar, säger Johanna Lindblad Ahl. 

Johanna Lindblad Ahl
Foto: Sara Carlsson

De som sökt stöd har fått det

Arbetsgivaren har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet, och det är inte så enkelt som att bara häva restriktioner.

– Hela uppropet är väldigt komplext. Vi tittar – tillsammans med förbundet centralt – på frågorna ur både arbetsmiljö- och publicistiskt perspektiv, säger Johanna Lindblad Ahl och fortsätter:

– Vi har hittills gjort allt vi kan, inom de ramar där vi kan agera. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på det här,​ även om det inte alltid syns utåt.

Klubben har erbjudit berörda medlemmar rådgivning, stöd vid möten med arbetsgivaren samt bistått i dialog med arbetsgivaren. 

– Alla som har sökt vår hjälp och stöd har fått det.

Dålig kommunikation

Johanna Lindblad Ahl beklagar de låsta positioner som uppstått mellan arbetsgivare och medlemmar.

– Båda parter har haft tunn hud här. Kritik har väckt negativa reaktioner från båda håll. Och när kritiken inte har landat bra har det lett till vidare låsningar och missförstånd. Kommunikationen har varit dålig mellan uppropet och företaget. Men här ser vi att vi som klubb kan vara behjälpliga, och hoppas kunna bidra till fler lösningar.

Klubbstyrelsen har haft flera möten med företaget, och en pågående dialog finns.

– Det finns motsättningar. Men företaget vill också bli bättre. Vi har sett att det redan finns strukturer uppritade inom företaget för att jobba med och rätta till en del av det som nämns i uppropet. Till exempel att man ska jobba med kompetensbaserad rekrytering, där har en ny rekryteringsansvarig person anställts och tanken är att detta ska bidra till mer mångfald och inkludering.

Behöver du stöd? Kontakta oss!

Om du är medlem i journalistklubben vid Sveriges Radio och vill ha råd, stöd eller hjälp kan du kontakta din lokala sektionsstyrelse eller klubbstyrelsen. Kontaktuppgifter finns här. Du kan även höra av dig till Journalistförbundets förhandlingsjour

Senast ändrad 4 februari 2021