Foto: Journalistförbundet

Gör din röst hörd – skriv en motion!

Publicerad 24 februari 2021

I höst har Journalistförbundet kongress. Ta chansen att påverka genom att skriva en motion. Då kan du vara med och bestämma vad vi ska jobba med de kommande åren. 

Från och med 1 april 2021 till och med 18 augusti 2021 tar Journalistförbundet emot motioner till kongressen, via ett formulär här på sjf.se. 6-7 oktober hålls kongressen.

Det blir för första gången en digital variant. Men mycket är precis som vanligt. Det ska väljas en ny förbundsstyrelse och verksamheten under de gångna åren ska gås igenom. Kongressens kanske viktigaste uppgift är dock att bestämma vad förbundet ska jobba med de kommande åren. Och det är här du kommer in. För du kan som enskild medlem eller tillsammans med din klubb eller sektion lämna förslag – via en eller flera motioner – på vilka frågor som ska prioriteras.

Om du skriver en motion ihop med din klubb eller sektion kan ni anta den antingen på årsmötet eller vid ett särskilt motionsmöte.

Vad är en motion?

Det är ett förslag på hur förbundet ska agera i en viss fråga. Det kan handla om en förändring, att ta ställning i något eller att man vill att något i förbundets principer ska förtydligas. 

 1. Rubrik
  Sammanfatta vad din motion handlar om. Tänk på att om du har flera förslag i helt olika ämnen, då ska varje ämne ha en egen motion. 
   
 2. Bakgrund 
  Varför behövs den här motionen skrivas? Beskriv nuläget, problemet eller behovet så att de som inte är insatta frågan snabbt kan förstå situationen. 
   
 3. Ditt förslag 
  Beskriv vad det är du vill ha genomfört eller förändrat. Motivera varför. 
   
 4. Att-satser 
  Sammanfatta dina åsikter till konkreta förslag. Skriv hellre att du vill att förbundet ska tillsätta en grupp bestående av tio personer som arbetar med vikariefrågor än ”förbundet borde jobba mer med vikariefrågor”. Det ska gå lätt att förstå vad det är man ska ta ställning till. Du kan ha en eller flera att-satser.  
   
 5. Avslutning 
  Avsluta med namn, ort och datum. Om ni är fler som skriver under eller om det är en hel klubb som antar motionen så skriver man det. 

Skickas in via digitalt verktyg

Kom ihåg att alla medlemmar kan skriva och lämna in motioner. Om din klubb eller sektion redan har haft sitt årsmöte kan ni ordna ett speciellt motionsmöte. När du är inloggad här på sjf.se klickar du här för att komma vidare till motionshanteringssystemet. Där kan du skicka in en eller flera motioner.

Du kan, när du har fått inloggningsuppgifter till motionshanteringssystemet, redigera motionen ända fram till att du skickar in den. Ange i motionen om du skickar in den tillsammans med eller för din klubbs/sektions/riksklubbs/intresseförenings räkning.

Psst! Nominera till förbundsstyrelsen

Om du känner till någon som skulle representera medlemmarna bra i förbundsstyrelsen, hör av dig till valberedningen! Läs mer om hur det funkar här.

Senast ändrad 7 april 2021