Din inkomstförsäkring blir bättre 

Publicerad 23 februari 2021

Från den 1 april 2021 förbättras Journalistförbundets inkomstförsäkring med ytterligare 20 ersättningsdagar. Dagens 100 ersättningsdagar i basförsäkringen utökas till 120 ersättningsdagar. Den blir även något billigare för medlemmar som idag betalar 65 kronor per månad för inkomstförsäkringen.

Det är som en del av vårt arbete med att se över Journalistförbundets försäkringar, medlemserbjudanden och ekonomi som beslut tagits av förbundsstyrelsen att inkomstförsäkringen ska förbättras.

Gäller för arbetslöshet efter 1 april 
Beslutet innebär att tiden du kan få ersättning från basförsäkringen förlängs från 100 till 120 dagar. Det innebär att du, om du skulle bli arbetslös efter 31 mars 2021 och blir beviljad en ny ersättningsperiod, kan få ersättning upp till 120 dagar. 

Om du blivit beviljad en ersättningsperiod från inkomstförsäkringen med första arbetslösa dag innan den 31 mars 2021 har du som tidigare 100 ersättningsdagar i basförsäkringen. 

Sänkt avgift
Förbundsstyrelsen har även beslutat att sänka avgiften från och med 1 april 2021 för medlemmar som idag betalar 65 kronor per månad för inkomstförsäkringen. Avgiften sänks till 60 kronor per månad för basförsäkringen.

För svar på frågor och information
Kontakta försäkringsbolaget Bliwa som hanterar Journalistförbundets inkomstförsäkring. Du når Bliwas kundservice via bliwa.se/kundservice eller läs mer på bliwa.se/sjf


Frågor och svar med anledning av att inkomstförsäkringen förbättras 

 

Jag vill ha en inkomstförsäkring, hur gör jag?
Vårt bästa tips är att bli medlem i Journalistförbundet. Och i en a-kassa om du inte redan är det, eftersom ett medlemskap i en a-kassa är nödvändigt för att kunna ta del av försäkringen. Till exempel organiserar Journalisternas a-kassa personer i mediebranschen, men det spelar inte någon roll vilken a-kassa du är med i.

Hur vet jag om jag har en inkomstförsäkring?
För att omfattas måste du ha anmält till oss på Journalistförbundet att du är med i en a-kassa. Om du har angett till oss att du är med i en a-kassa så omfattas du även av förbundets inkomstförsäkring som hanteras av försäkringsbolaget Bliwa. 

Om du inte angett detta eller nyss gått med i en a-kassa så måste du meddela detta till oss via ett mejl till medlemsregistret@sjf.se eller via ”Mina sidor” på vår hemsida. Detta är viktigt eftersom a-kassorna är självständiga och vi delar inga register med någon a-kassa. Journalistförbundet kan heller inte göra retroaktiva ändringar i inkomstförsäkringen.
 
Du kan även logga in på Mina sidor på försäkringsbolaget Bliwas hemsida. Där kan du se och ändra dina försäkringar. Där kan du också anmäla försäkringsfall och följa ditt ärende. Logga in med mobilt bankID på bliwa.se/minasidor

Hur funkar inkomstförsäkringen?
Om du blir arbetslös och är med i en a-kassa så kan du tack vare förbundets inkomstförsäkring via försäkringsbolaget Bliwa få cirka 80 procent av din tidigare lön. I vår basförsäkring finns ett tak på en månadslön på 60 000 kronor. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring och få utfyllnad i ytterligare 120 ersättningsdagar.  

Finns det en kvalificeringstid för att få ut ersättning från inkomstförstärkningen?
Ja. Under 2020 sänkte Journalistförbundets styrelse tillfälligt kvalificeringstiden från 12 till 3 månader på grund av corona-krisens effekter och regeringens tillfälliga kvalificeringstid för a-kassan. Men från 1 januari 2021 är kvalificeringstiden åter 12 månader, det vill säga samma kvalificeringstid som för ersättning från en a-kassa. 

Du kan läsa mer om reglerna för inkomstförsäkringen på försäkringsbolaget Bliwas hemsida, som hanterar förbundets inkomstförsäkring. Du hittar informationen på deras hemsida.

Jag har en tilläggsförsäkring hos Bliwa, med ytterligare 120 ersättningsdagar. Hur påverkas den?
Din tilläggsförsäkring är oförändrad och du kan fortsättningsvis få ersättning för ytterligare maximalt 120 ersättningsdagar. Det innebär att din maximala ersättningstid nu är 240 dagar, i stället för som tidigare 220 dagar. Även denna förändring berör dig som beviljas ny ersättningsperiod efter 31 mars. 
 

Senast ändrad 23 februari 2021