Foto: Journalistförbundet

Corona: Så här jobbar vi med åtgärder

Publicerad 18 mars 2020

Coronakrisen innebär stora påfrestningar för våra medlemmar och deras arbetsgivare och uppdragsgivare. Journalistförbundet arbetar intensivt med att ta fram åtgärder och förslag på åtgärder som ska underlätta för medlemmarna.

Vi arbetar just nu bland annat med:

  • Ett kollektivavtal för korttidsarbete. Ett sådant avtal ska möjliggöra permittering av anställda med statligt stöd. Vi undersöker också möjligheten för frilansar med aktiebolag att omfattas av stödet.
  • Förslag till förbättringar av a-kassan och andra trygghetsförsäkringar. Frilansar riskerar att förlora inkomster till följd av inställda uppdrag. Vi ser att a-kassereglerna behöver anpassas, så att frilansar enklare kan få ersättning. Även reglerna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och regelverket kring försörjningsstödet kan behöva ses över.
  • Ett förstärkt mediestöd. Många medieföretag drabbas hårt av minskade annonsintäkter, samtidigt som behovet av kvalitativ nyhetsförmedling är större än någonsin. Mediestödet behöver tillfälligt förstärkas för att medierna ska kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag.
  • Stöd till förtroendevalda. Vi ger råd och stöd kring frågor om exempelvis smittorisk, hemarbete, riskbedömning, semesterutlägg och förhandlingsskyldighet.
  • Stöd till frilansande medlemmar. Vi ger råd och stöd kring frågor om exempelvis avbokade uppdrag, försäkringsskydd och socialförsäkringar.
  • Stöd till anställda medlemmar. Vi ger råd och stöd kring frågor om exempelvis hemarbete, källskydd, sjukdom och arbetstid.
  • Stöd till studerande medlemmar. Vi ger råd och stöd kring frågor om exempelvis praktik, arbetsmiljö och ersättning.

Senast ändrad 8 april 2020