Praktik på gång? Se till att ha koll!

Publicerad 23 januari 2020

Just nu får vi många frågor om praktik i Förhandlingsjouren. Lars Nilsson, ombudsman på Journalistförbundet, berättar vad som är den vanligaste frågan.

– Lön! Journalistavtalet har ju något som andra kollektivavtal saknar: praktiklön. Och under studietiden är ju inkomsterna inte särskilt höga för de flesta studenterna, så då blir en praktiklön förstås välkommen.

Hur mycket ligger praktiklönen på nu då?

– Det är halva lägstalönen i avtalet som är minimum. För tillfället motsvarar det 11900 kr. I april* bör lönen höjas något. Men de första två veckorna av praktiken är oavlönade. Under den tiden ska du få en introduktion och lära dig rutiner och arbetsverktyg, företagets mål och liknande. Kom ihåg att du som praktikant aldrig på något sätt ska ersätta ordinarie personal, då är du vikarie och ska i så fall givetvis ha full lön.

Har man rätt till praktiklön överallt?

– Nej, bara på företag som har kollektivavtal med Journalistförbundet. Men vi har faktiskt avtal med de allra flesta etablerade medieföretagen. Eftersom du i viss utsträckning förväntas utföra arbete på redaktionen så ska ett anställningsavtal skrivas där lönen framgår. Var noga med att göra klart med arbetsgivaren innan praktiken börjar om vilka villkor som gäller. Är du medlem kan du ta hjälp av den lokala journalistklubben. 

Visst är det något särskilt man ska tänka på när man ska praktisera på public service?

– Om du ska praktisera på SVT, SR eller UR så måste du vara medlem för att du säkert ska få praktiklön. Är du medlem i ett annat fackförbund så går du på avtal som inte har krav på praktikantlön. Och så finns det regler som säger att du ska schemaläggas så du arbetar högst 36,5 timmar per vecka i genomsnitt. Utöver det har du rätt till handledare och varierande arbetsuppgifter, men det gäller för alla praktikanter som går på våra avtal. 

Du tycker att man ska vara medlem i Journalistförbundet redan som student. Varför?

– Självklart, det vore snudd på dumt att inte vara det. Det kostar bara 250 kr/år nu, och då ingår ett presskort (värt 500 kr, reds anm) och en prenumeration på tidningen Journalisten. Men det viktigaste av allt är ju att du när som helst kan vända dig till oss och få råd, stöd och hjälp. Det är avgörande att ha koll på läget just precis när du är på väg in i arbetslivet. Beslut du fattar i början av karriären kan komma att få stor betydelse för fortsättningen, så då är det inte fel att få lite stöd och guidning. Utnyttja den hjälpen! Ring alltid klubben innan du skriver under ett kontrakt.

Vill du veta mer om vad du ska tänka på inför din praktik? Läs mer här!

*Kollektivavtalsförhandlingarna pågår under våren. Det gamla avtalet går ut 31 mars och det nya börjar gälla 1 april. Lönerna brukar i regel höjas några procent. Om avtalsförhandlingarna inte är klara 1 april ska man ha mellanskillnaden retroaktivt om man ha jobbat/praktiserat då.

Senast ändrad 26 februari 2020