Foto: Tor Johnsson

Garantera undantag för journalister i ny terrorlag 

Publicerad 12 december 2019

Journalistförbundet riktar i ett brev till Justitieutskottets ledamöter kritik mot ett lagförslag om att samröre med en terroristorganisation ska bli straffbart.
– Det saknas ett uttryckligt undantag för journalistisk verksamhet, så en journalist kan dömas för samröre med en terroristorganisation även om syftet var att bevaka organisationen journalistiskt, säger vår ordförande Ulrika Hyllert i en intervju med Sveriges Radio Ekot. 

Det är brevet från Journalistförbundet och Ulrika Hyllert till Justitieutskottets ledamöter som Sveriges Radio tagit del utav. I brevet skriver Ulrika Hyllert att det för våra medlemmar är av största vikt att kunna bevaka konfliktområden utan att riskera att träffas av de föreslagna bestämmelsernas tillämpningsområden. 

”Vi ser hur kollegor runt om i världen anklagas och döms för just terroristbrott enbart för att de utfört sitt arbete som journalister”, skriver Ulrika Hyllert. 

Länk: Hör intervjun med Ulrika Hyllert på Sverige Radio Ekot den 12 december 2019

Läs hela brevet från Journalistförbundet till Justitieutskottets ledamöter i dokumentet nedan. 

Senast ändrad 26 februari 2020