Foto: Theresia Viska

Fyra nya stipendier att söka – passa på!

Publicerad 27 augusti 2019

Journalistförbundet utlyser fyra nya stipendier. Geodata för journalister, kreativitetsstipendium i Aten, utbildning- och kompetensutvecklingsstipendium och Franska i Aix-en-Provence. Sista ansökningsdag är den 19 september.

Geodata för journalister

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en "200-årsöversvämning"? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare? Journalistförbundet utlyser 20 stycken stipendier för deltagande på en kurs i geodata i Stockholm den 14–15 oktober i Stockholm.

Läs mer och sök stipendiet

Kreativitetsstipendier – inspireras i Aten

Stipendiet består av att under två veckor fritt få disponera ett rum i Ariane Wahlgrens författarhus i Aten under tiden 13 januari–29 juni 2020.

Läs mer och sök stipendiet

Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Stipendiet avser organiserad utbildning och kompetensutveckling enligt personlig studieplan (till exempel kurser, studieresor, studiebesök på redaktion, deltagande på konferenser eller mässor, men inte högre akademiska studier). Gäller för perioden januari–juli 2020.

Läs mer och sök stipendiet

Franska i Aix-en-Provence

Journalistförbundet utlyser 24 språkstipendier i form av 14 dagars intensivkurs i franska i Aix-en-Provence.

Läs mer och sök stipendiet

Senast ändrad 26 februari 2020