Lyssna på alla Journalistpodden från Almedalen-seminarierna

Publicerad 5 juli 2017

Här kan du lyssna på Journalistpodden från Almedalen-seminarierna 2017:

Journalistpodden #134: Går det att vara granskande journalist på förmiddagen och göra reklamkampanjer på eftermiddagen? (mp3)
Mediehus gör idag både journalistik och producerar native advertising åt annonsörer. Medieprofiler med stora följarskaror gör ibland kommersiella samarbeten. Kan journalister arbeta med båda dessa typer av innehåll? Ser mediekonsumenterna någon skillnad? Vad händer med yrkesetiken? Från Almedalen 170705.
Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Marcus Gustavsson, VD och grundare Omni, Cecilia Schön Jansson, VD Sveriges kommunikatörer. Moderator: Tove Carlén, Journalistförbundet.

Journalistpodden #133: Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med? (mp3)
Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och så kallade kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring? Från Almedalen 170704.
Medverkande: Inledning: Ulrica Källén Lörelius, förbundssekreterare/jurist KLYS, Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet, Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet, Anna Carlson, skådespelare/ordförande Teaterförbundet för scen och film, Lennart Eng, tecknare och fd ordförande Svenska Tecknare, Victoria da Silva, ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks. Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO.

Journalistpodden #132: Misstron mot medier – har medierna gjort fel? (mp3)
Mediers trovärdighet ifrågasätts numera dagligen i sociala medier. Anklagelser om mörkanden haglar i mejlkorgarna hos landets journalister. Efter att Institutet för mediestudier visat på hög misstro mot just journalistik om invandring har debatten gått hög. Nu möts några av de inblandade. Från Almedalen 170704.
Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier, Jan Helin, programdirektör SVT, Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad.

Journalistpodden #131: Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige? (mp3)
Hur väl fungerar den analoga offentlighetsprincipen i en digital värld? Under våren har projektet Undervaka granskat insynen i Sveriges kommunstyrelser med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex. Vi diskuterar framtidens offentlighetsprincip med utgångspunkt i Undervakas kommungranskning. Från Almedalen 170703.
Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Anna Skarhed, justitiekansler, Anna Troberg, ordförande DIK, Malin Crona, journalist, Malin Isaksson, moderator, Undervaka.

Vinjett: Hergé/M. Ashraf

Senast ändrad 6 mars 2020