Journalistpodden i Almedalen: Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige?

Publicerad 3 juli 2017

Nu kan du lyssna på seminariet "Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige?" från idag, måndagen den 3 juli 2017, i Almedalen.

Hur väl fungerar den analoga offentlighetsprincipen i en digital värld? Under våren har projektet Undervaka granskat insynen i Sveriges kommunstyrelser med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex. Vi diskuterar framtidens offentlighetsprincip med utgångspunkt i Undervakas kommungranskning.

Projektet Undervaka presenterar sin granskning av offentlighetsprincipens tillämpning i Sveriges kommuner. Hur villiga är myndigheterna att lämna ut handlingar i elektronisk form, via e-post och öppna system? Hur påverkar myndigheternas agerande journalisters möjlighet till granskning? Hur ser myndigheterna själva på behovet av en "digital renovering" av offentlighetsprincipen? Med utgångspunkt i Undervakas slutrapport diskuterar en panel resultatet.

Medverkande:

Ulrica Widsell, Vice ordförande, Journalistförbundet
Anna Skarhed, Justitiekansler
Anna Troberg, Ordförande, DIK
Malin Crona, Journalist
Malin Isaksson, Moderator, Undervaka

Vinjett: Hergé/M. Ashraf

Lyssna på Journalistpodden i Almedalen #131: Hur fungerar den analoga offentlighetsprincipen i det digitala Sverige? (mp3)

Lyssna på tidigare avsnitt av Journalistpodden

Senast ändrad 6 mars 2020