Seminarium 23 maj: Omställningen

De senaste åren har många journalister förlorat sitt jobb i nedskärningar och omorganisationer. Vad händer med de som blir uppsagda och hur bra fungerar det stöd som erbjuds via omställningsavtalen?
Om detta handlar Kent Wernes rapport "Omställningen", den femte rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen, som presenteras den 23 maj 2017 klockan 09.00. I samband med att rapporten släpps bjuder Journalistförbundet in till seminarium och diskussion.
Seminariet sänds live på www.facebook.com/journalistforb. Läs mer om rapporten på www.sjf.se/omstallningen.